Tahap pematuhan kontraktor dinilai

BINTULU: Anugerah Pematuhan Penilaian Kesan Alam Sekitar (EIA) Kontraktor Sarawak Energy (CECA) diadakan pada setiap tahun untuk mempromosikan budaya pematuhan alam sekitar dalam kalangan kontraktor.

Kontraktor dinilai dari segi tahap kepatuhan yang berbeza terhadap syarat kelulusan EIA dan keperluan persekitaran berkanun dalam melaksanakan projek Sarawak Energy.

Sebagai tambahan kepada penilai Sarawak Energy, Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar (NREB) dan Jabatan Alam Sekitar (JAS) juga terlibat dalam proses penilaian tahun ini.

Anugerah 2019 menyaksikan Sarawak Energy memberikan satu anugerah emas, tiga anugerah perak dan tujuh anugerah gangsa serta dua penilaian merit kepada kontraktor kerana berjaya memenuhi kriteria CECA.

Sejajar dengan norma baru dan sebagai ganti majlis makan malam anugerah, Sarawak Energy menyerahkan sijil penghargaan kepada penerima anugerah CECA 2019 secara berasingan di pejabat masing-masing.

Lima belas kontraktor yang menjalankan 11 projek termal, hidro, saluran transmisi dan pencawang dinilai.

Anugerah tahun sebelumnya menyaksikan tiga anugerah emas, enam anugerah perak, satu anugerah gangsa dan lima penilaian merit diberikan kepada 15 daripada 16 kontraktor.

Secara keseluruhan untuk 2019, lebih banyak kontraktor berjaya meningkatkan prestasi mereka daripada penghargaan merit kepada penghargaan gangsa.

Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy Datuk Sharbini Suhaili memuji komitmen kontraktor untuk memenuhi keperluan alam sekitar yang diamanahkan oleh kerajaan.

“Kami mahu mencapai keseimbangan dalam memenuhi keperluan pembangunan iaitu perlindungan dengan meminimumkan impak negatif dan memaksimumkan hasil positif dalam operasi dan projek kami.

“Kami mempunyai sasaran utama iaitu pematuhan sepenuhnya terhadap alam sekitar dan. “Dalam memastikan budaya pematuhan dan peraturan diri, kontraktor turut bersama-sama dengan kami dalam kelestarian alam sekitar,” katanya.

Sementara itu, wakil Presiden Kesihatan, Keselamatan, Keselamatan dan Alam Sekitar Sarawak Energy Marconi Madai berkata, sejak diperkenalkan pada 2017, kontraktor syarikat telah menunjukkan komitmen tinggi terhadap kecemerlangan alam sekitar.

Suara Sarawak