KUCHING: Pelilih Lawas diatu bestatus gadung pengudah nadai ngerikod sebarang kes positif Covid-19 sekumbang 14 hari ke udah.

Nitihka penerang Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Nengeri (JPBN) Sarawak, Pelilih Kuching, Sibu, Bintulu enggau Lubok Antu agi mengkang ba status kuning enggau penyampau 12 kes ti udah dirikod 14 hari lalu.

“Tu ngujungka penyampau pelilih ti ba status kuning mungkur empat pelilih enggau 36 pelilih bukai di Sarawak mengkang ba status gadung ti nyengkaum siti pelilih baru nambah pengudah nadai ngerikod kes positif Covid-19 ba timpuh 14 hari keudah.

Ku penerang JPBNS, kemari nadai ngerikod kes baru positif COVID-19 diripot di Sarawak ngujungka kes mengkang 751 kes.

Nangkan nya, kemari mega nadai kluster baru nambah ti ngujungka kluster agi mengkang dua kluster iya nya Kluster Bah Arnab di Pelilih Kuching enggau Kluster Putra di Pelilih Bintulu.

“Kluster Bah Arnab di Pelilih Kuching tu agi mengkang ngerikod empat kes positif Covid-19 enggau lima kes positif Covid-19 di Kluster Putra di Pelilih Bintulu,” ku penerang nya.

Berebak enggau nya, nadai kes baru udah suman enggau dikemendar pansut ari sepital ngujungka kes positif Covid-19 udah suman enggau dikemendar pansut ari sepital mengkang 685 iku tauka 91. 21 peratus.

Kes diperubat di sepital mega mengkang 47 kes iya nya 28 di Sepital Besai Sarawak, lapan di Sepital Miri, empat di Sepital Sibu enggau tujuh di Sepital Bintulu.

Ba penerang JPBNS mega madah nadai kes Covid-19 ti berubat ba ICU enggau kes pemati mengkang 19 iku tauka 2.53 peratus seraya dua PUI baru diripot enggau nadai kes PUI nganti pemutus makmal.

Ungkup penerang, Opis Pengerai Nengeri Sarawak udah nukar nama Kluster Taman Putrajaya nyadi Putra.

Nukar nama kluster baru tu ketegal nama Putrajaya nya lebih dikelala nama palan ba Kuala Lumpur iya nya Putrajaya.

“Nukar nama kluster tu mega deka nyemelaka data enggau penerang entara JPBNS enggau ‘Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat (CPRC), Opis Menteri Pengerai Malaysia,” ku penerang JPBNS.