KOTA SAMARAHAN: Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg meransang rebak baru nelebaka diri ba pengawa kunteriktor (betukang) dikena nangkup urung 5,600 pengawa puang ba bidang nya.

Ku iya, Sarawak diatu suntuk pengereja pengawa ba bidang kunteriktor laban pekereja menua luar mayuh udah pulai ke menua sida empu ketegal Covid-19.

“Rayat kitai mesti nambahka peneleba sida kelebih agi nembiak rebak baru. Orang biak mesti nambahka penemu ngena chara baru enggau robot laban diatu kitai begunaka lebih 5,000 iku pengereja pengawa,” ku iya.

Abang Johari bejaku munyi nyerumba pengawa Nasih Tanah Projek Nyeruri Lima Jalai Lawit Sepemanjai Jalai Kuching Samarahan ditu, kemari.

Ku iya, pekereja menua luar ti pulai ngagai menua sida empu lebuh Covid-19 ngerekai menya mar deka tama kitu baru laban Sarawak udah netapka adat ti terit ngagai orang menua luar ti deka tama ke Sarawak.

“Nya kebuah kitai patut nambahka peneleba ba rayat menua tu empu ngena chara baru,” ku iya.

Kelimpah ari nya, Abang Johari madahka Sarawak ngembuan menua ti terang laban bepanggai ngagai penyerakup.

“Sarawak bisi chuan kediri dalam ngemansangka menua. Siti ari pengering menua kitai iya nya kitai ngembuan penyerakup ba pekara pengarap.

“Nya alai kitai mesti mega ngembuan politik ti tegap ngambika Sarawak ulih nyadi menua pemadu maju ba taun 2030 ila,” ku iya.

Speech 2 (caption- DIKEMANAH…Kar lima buah jalai lawit di sepemanjai Jalai Kuching-Samarahan ti deka dikemanah perintah. Foto Ramidi Subari