KUCHING: Perintah Negeri Sarawak deka numbuhka Sekula Primari Pelajar Khas, Sekula Sekondari enggau Palan Pematih Pengelandik (Vokasional) ungkup anak mit enggau nembiak khas, ku Datuk Seri Fatimah Abdullah.

Menteri Pengintu Pengelantang Raban Bansa, Indu, Ruang Bilik enggau Pemansang Anak Mit nya madahka pekara ti beguna amat diatu numbuhka Palan Pematih Pengelandik Vokasional.

“Pengawa tu ungkup nempa nembiak ti bepegelandik awakka sida teleba sereta bepenau kelimpah ulih ngasilka penatai belanja sida.

“Kitai naka ulih ngerembaika pengawa tu ngagai tikas pemadu tinggi,” ku iya.

Fatimah madah munyi nya rambau pengawa bejadika Palan Sekali Ngetu Intervensyen Tumu (OSEIC) ba Oseic Metrocity, Matang, ditu tadi.

Nangkan nya iya madah perambu nya udah dipasuk dalam Langgur Pemansang Malaysia Lumpar Ke-12 ungkup nyapai pelin udah diperambu nya.

Berita penuh Ruai 2 pagila.