Program AgriCOP ngempit kaul ketuai enggau rayat

KANOWIT: Program Betanam Betupi Ngaul Komuniti (AgriCOP) betuju nambahka penemu, pengelandik enggau mai raban diselinting sedarka peluang ulih direbut sida ba sektor betanam betupi.

Kaban Kunsil Nengeri (Adun) Machan Allan Siden Gramong madah, program tu pelasar pemadu engkeman ngempit kaul entara bala ketuai enggau rayat.

Ku iya, rayat ti tebal agi ngemeranka pengawa bumai, bekebun enggau betupi mega diberi peluang betanya mayuh macham pekara ngagai raban ari Opis Betanam Betupi.

“Rayat ulih nanya terus senentang bantu, subsidi enggau pekara bekaul bukai ngagai pengari rayat, pemesai opis ngambika penerang nyentuk agi didinga.

“Tuju kitai deka mantu raban orang bumai ba menua pesisir ngulihka penemu, pengelandik enggau peluang ti bisi disediaka perintah ngagai sida,” ku iya.

Allan mansutka jaku nya lebuh bejadika AgriCOP ba Rumah Stephen Intai, Nanga Sekerok, Sungai Poi ditu, apin lama ke udah.

Kelimpah ari nya ku iya, nengah program tu mega kitai ulih ngerapitka agi kaul kerejasama entara Opis Betanam Betupi enggau raban orang bumai menua pesisir.

“Kitai ulih nerang pasal teknologi pemadu baru diguna ba pengawa betanam betupi ti ulih ngemuntangka pengawa enggau mansutka asil belipat.

“Semua penemu tu dikunsi, dipadah enggau diterang lenak nengah licha, saut tanya enggau nunjukka chara gawa sereta pengawa mandang,” ku Allan.

Perintah ngarap mayuh agi orang bumai ulih nyungkak ekonomi sida nengah AgriCOP kelimpah belajarka teknologi baru dikena ngemansangka diri.

Berebak enggau nya, Allan mega dipebasa nyuaka tepa ngagai pengelicha Program ArgiCOP.

Sama datai Penulung Pemesai Betanam Betupi Pelilih Kanowit Nicholas Jati, Pemancha Lawrance Malaka sereta bala Tuai Rumah enggau ke bukai.

Suara Sarawak