Semua batang jalai di Kuching deka digaga begembar

KOTA SAMARAHAN: Semua batang jalai di menua Kuching deka digaga begembar dikena ngemuntangka operasyen raban pemeranak puku.

Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg madahka mengeri Kuching nyadi seput aktiviti dagang laban pemeranak puku diatu ngaga operasyen sida di Taman Perindustrian Sama Jaya.

“Serikat Taiyo Yuden merambu deka ngerembaika operasyen di Sama Jaya.

“Urung 5,000 iku pekereja agi diguna, nya nambahka agi penanggul sekut jalai alun ba pelilih nya,” ku iya.

Iya bejaku munyi nya ba aum pemberita pengawa Nasih Tanah Projek Nyeruri Lima Selingkut Jalai Sepemanjai Kuching Samarahan ditu, kemari.

Ku Abang Johari, nyema perengka jalai alun diperambu enggau manah, mobiliti peranak ngagai mengeri deka kurang.

“Raban ti enda ulih meli rumah ba Kuching ulih nurun gawa ari rumah tauka kampung diri empu laban bisi jalai alun ti lebih muntang.

“Pekara tu ulih ngasuh kitai ngemansangka mengeri Kuching enggau manah sereta nyangka ulih ngemansutka kampung pesisir dalam timpuh 10 taun ti deka datai,” ku iya.

Ngelansa rentayan jalai alun Kuching-Samarahan Abang Johari madahka siti agi batang jalai deka digaga ba baruh Langgur Pemansang Lumpar Ke-12 (RMK-12).

“Jalai Kuching-Samarahan Expressway ti udah bisi deka diseruri enggau lampu trafik pintar ba lima buah selingkut jalai.

“Udah nya, kitai deka ngaul Samarahan enggau pelilih Petra Jaya nengah jematan meraka Sungai Sarawak nampih Sejingkat,” ku iya.

Kenu ku iya, ari Sejingkat, jalai alun nya deka dikaul ngagai Jalai Sultan Tengah enggau nuju ke Santubong.

Terang iya, ari Santubong jalai nya deka besambung enggau Jalai Besai Pan Borneo awakka ulih nuju ke Lundu enggau Sematan ti nyadi pintu tama industri dagang temuai.

“Nyadi, peranak Samarahan ti deka ngagai Petra Jaya, sida enda ibuh nengah mengeri Kuching agi.

“Ba mengeri Kuching ila, kitai deka nyeruri jalai alun begembar di Bau ti mega nyadi palan industri,” ku iya.

Kenu ku Abang Johari, dalam timpuh tiga taun agi, rentayan jalai pesisir Sarawak deka tembu penuh.

Suara Sarawak