Tujuh kes baru Covid-19 di Kuching

KUCHING: Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Nengeri Sarawak (JPBNS) madah, sehari tu madah bisi tujuh kes baru positif Covid-19 baru dirikod di Pelilih Kuching ngujungka kes nambah ngagai 803 kes.

Lima ari kes positif nya ari Kluster Baki, lalu Kluster Bah Arnab, Seladah enggau Putra nadai ngerikod sebarang kes baru.

“Kes tu ngaul kes ke-797 mandangka bisi kelai kena rampit baka batuk kenyau 24 Oktober enggau kes ke-798 mega bisi kelai tabin enggau batuk kenyau 23 Oktober tu tadi.

“Kededua kes nya nadai temu ari ni seduai kena rampit, tang pansik ngagai dua kes nya benung bepejalai,” ku penerang nya.

Nangkan nya mega, bekaul lima kes ba Kluster Baki iya nya kes ke-799 nyentuk 803 ti bisi kaul semak enggau kes ke-789 ti udah dikenuku positif Covid-19 kena 25 Oktober.

“Semua kes positif Covid-19 sehari tu bela peranak menua tu empu lalu dipasuk berubat ba Sepital Besai Sarawak,” ku JPBNS.

Nitih penerang sebaka mega bisi empat kes baru udah suman enggau dikemendar pansut ari sepital kemari ti bela ari Sepital Miri.

Tu ngujungka kes positif Covid-19 udah suman enggau dikemendar pansut ari sepital nambah ngagai 739 iku tauka 91.16 peratus.

Kes diperubat di sepital mungkur 52 kes iya nya 49 di Sepital Besai Sarawak enggau tiga di Sepital Miri.

Ba penerang JPBNS nya madahka nadai kes Covid-19 ti berubat ba ICU enggau kes pemati mengkang 19 iku tauka 2.37 peratus seraya 11 PUI baru diripot enggau empat kes PUI nganti pemutus makmal.

Pelilih Kuching sehari tu agi mengkang ba status kuning enggau penyampau 33 kes dirikod ba timpuh 14 hari ke udah.

Ungkup penerang, bisi 845 iku udah diperesa Opis Pengerai Nengeri Sarawak ba Kampung Haji Baki kena 25 Oktober. Semua ke udah diperesa nya benung nganti pemutus peresa ari makmal.

Suara Sarawak