Kami enggai nembiak tinggal pelajar

KUCHING: Pengeransing 23 iku pengajar Sekula Primari (SK) Nanga Oyan, Kapit betubuh 14 iku nyengkaum semilan iku staf pemantu ngelawa rumah panjai ketegal ibuhka pelajar nembiak patut dipuji.

Kepala Pengajar iya, Mohamad Mobun madah pemujur pengawa sida berekat sukung Biro Pelajar Rumah Panjai (BPRP) bejalaika Program Ruai Based Learning (RBL) sekumbang sekula di selampur menua digerah tutup.

Penatai sida tu nadai ngiri penemu ngagai 65 iku nembiak nyengkaum 13 iku nembiak pra-sekula ari 14 buah rumah panjai.

“Kebendar KPM ngerah ngasuh bejalaika School Based Learning (SLB) tang bala nembiak sekula kami napi pemar nadai arus internet.

“Ruai ke besai alai sida belajar dia muka runding kami ngelawa sida lalu terus ngajar ba endur nya,” ku iya lebuh dirandau Suara Sarawak, apin lama ke udah.

Rumah panjai tu dibagi kami ngagai tiga zon, Zon 1 mungkur tiga rumah panjai iya nya Rumah Bangkong, Rumah Weng enggau Rumah Nawin.

“Zon 2 ari nanga Sungai Oyan nuju ke rumah Jimmy Jarraw enggau Rumah Lumpun lalu Zon 3 sida tungga ke ulu bepun ari Rumah Dawin, Rumah Peter, Rumah Sengiang, Rumah Nisson enggau Rumah Along.

“Semua jalai nuju rumah panjai tu semina nengah sungai aja lalu nadai chara bukai,” ku iya.

Berebak enggau nya, iya madah bala pengajar naka ulih ngiga chara ngambika bala nembiak sekula tu bulih pelajar ke patut sereta enda tinggal pelajar.

“Sebedau ngadu RBL, kami dulu nanya penemu apai indai, sida mayuh sebana anak udu bemain enti enda dipatau enggau manah.

“Ari nya kami ngatur program RBL lalu bekerejasama enggau BPRP ti endang orang di rumah panjai nya empu.

Kepala Pengajar SK Nanga Oyan Mohamad Mobun.

“Bantu sereta sukung ari BPRP ngemuntangka program kami, laban kami semina ulih ngelawa rumah panjai nembiak seminggu sekali aja,” ku iya.

Sekumbang program tu, timbal ari apai indai chukup manah lalu semua sanggup mantu ngemata anak belajar ba ruai.

“Nengah BPRP, nama nembiak ti rajin belajar terus dirikod, mayuh mantu pangan diri, landik nyaut tanya enggau penemu bukai.

“Ari rikod nya, kami deka meri perais enggau setipikit ngagai nembiak ti nyulut belajar nyadi peransang nembiak bukai.

“Kaban BPRP ti matau nembiak belajar pan bela diberi setipikit tanda basa nyaup ngemataka nembiak nembiak belajar,” ku iya.

Nangkan nya ku Mohamad, pemar sekumbang ngabas nembiak belajar ba rumah panjai endang bisi tang nya enda nekul bala staf bejalaika pengawa diri.

“Aku arapka program RBL tu deka nyadi chunto ngagai sekula bukai,” ku peransang iya.

Suara Sarawak