Peranak Ng Sumpa beterima kasih ngagai SMA

PENANGGUL nadai internet ukai pekara baru diasaika peranak di Sarawak kelebih agi ba menua ulu.

Berindik ari pengerekai igi penyakit Covid-19 ba serata menua, semua pengawa dikereja ngena chara digital tauka internet, nyengkaum pengawa nembiak sekula.

Apin lama ke udah, menua Nanga Sumpa nyadi buah randau rayat di selampur Malaysia pengudah bala nembiak sereta pengajar ari dua buah sekula di Lubok Antu bejalai penyauh dua jam ketegal deka nembuka pengawa sekula sida ngena chara online.

Penanggul ke diasaika sida tu ukai semina narit ati rayat Sarawak, tang mega rayat di Sabah enggau Semenanjung Malaysia.

Ketegal ari penanggul nya, Suara Sarawak ngambi peluang berandau enggau siku peranak ari menua nya, Jensen James bekaul enggau pekara nya berindik ari sida ba menua apin ulih dikangau ngena telefon.

Ku iya, penanggul nadai internet nya endang udah lama ditapi peranak ba genturung menua nya.

Tang pekara nya tampak agi dipeda sekumbang pemgerekai igi penyakit Covid-19 laban semua pengawa enda tau enda digaga ngena chara online lalu sekula di selampur menua mega diasuh tutup.

“Kami semina bulih internet ba sekula tauka ba klinik Nanga Delok aja.

“Enti nembiak deka nembuka pengawa sekula sida ba rumah panjai baka ba kami dia, endang nadai jalai laban nadai internet,” ku iya lebuh dirandau Suara Sarawak.

Ku Jensen, bisi 25 iku nembiak ari Nanga Sumpa enggau Nanga Jambu bejalai kaki pengelama sua jam sereta niki bukit ngiga internet kenaka 15 November tu tadi.

“Sida ke diau di Nanga Delok enggau Tapang Pungga engka muntang agi alai sida ngulihka internet laban semak enggau sekula.
“Tang kami di Nanga Sumpa, nya endang bisi penanggul laban rumah panjai kami jauh ba menua ulu,” ku iya nerang.

Bekau ari penanggul nya, Suara Sarawak ngerandau Kaban Parlimen Lubok Antu Jugah Muyang lalu nanyaka inisiatif ti ulih dikena mantu peranak ba menua nya.

Jugah madahka, iya merambu deka mutarka penanggul nadai penyambung internet di Nanga Sumpa ngena Sistem Connectme.

Ku iya, iya udah ngerandau raban Connectme Sarawak dikena nyambung internet lalu ngemuntangka pengawa peranak ba menua nya kelebih agi bala nembiak sekula.

“Inisiatif ke ulih digaga diatu iya nya melika sida tu software ari Connectme dikena nyambung internet ba endur sida.

“Tu tau dikumbai kitai siti inisiatif ungkup timpuh pandak sereta panjai laban seagi internet apin ulih datai ba endur nya, peranak menua tu nadai pilih bukai tang ngena sistem tu,” ku iya.

Iya mega udah madahka diri nyanggup meli software ti diungkupka ngagai pekara nya.

Taja pia ku Jugah, bisi pemar ari ngena Connectme tu kelebih agi ngagai menua ti apin nerima bekal karan lalu ngena sistem solar.

“Enti ngena solar, ungkus nya enda disengkaum enggau sistem Connectme. Pia mega, software tu ngena sistem top-up.

“Enti kami ulih nyendiaka semua ngagai peranak ke bekaul, ulih tauka enda sida mayar ungkus top-up tu?” ku iya.

Taja pia, pekara nya udah dikerandau enggau peranak di Nanga Sumpa lalu dipasangka enggau sistem Connectme apin lama ke udah.

Kelimpah ari nya, penanggul nya mega nerima perati ari raban Sarawak Multimedia Authority (SMA) ti megai tanggungpengawa mutarka penanggul nadai internet ba nengeri tu.

Inisiatif SMA meri penyambung internet ngena chara satelit broadband meri penampak baru ngagai peranak di Nanga Sumpa kelebih agi bala nembiak ba genturung nya.

Menija Besai SMA Dr Zaidi Razak madahka, kelimpah ari Nanga Sumpa, agi mayuh genturung pendiau tauka menua bukai kelebih agi menua ulu ke apin ulih ngasaika penyambung komunikasyen manah berindik ari pemar gaya tanah siti-siti menua sereta penanggul ke bukai.

“Nya alai, dikena nampung inisiatif tu, SMA deka ngelancharka projek 200 Sarawak Authority Multimedia Linking Urban, Rural and Nation (Saluran) ngagai genturung pendiau ke ditagit baka Nanga Jambu ba bulan Febuari taun baru,” ku iya madah ba siti penerang, kemari.

Pengawa bejadika penyambung internet satelit broadband ari Reach10 nya nyadi sebagi ari pengawa tanggungpengawa rama korporat (CSR) dikena mutarka penanggul nadai internet peranak di Nanga Sumpa, Lubok Antu.

Ngena Very Small Aperture Terminal (VSAT), bala nembiak ba Nanga Sumpa ulih nampung pengawa sekula ngena chara arus telefon lalu peranak ke bukai ulih ngaul diri enggau dunya luar.

Ba lansa ke sama, Ketuai Pemesai Eksekutif Reach10 Leo Chin madahka, sida ngembuan pengelebih mutarka penanggul nya lalu sida chukup temegah laban ulih meri pekara ti bebida ngagai peranak ba menua nya.

Nanga Sumpa siti ari palan pematak dagang temuai ti udah lama di Sarawak.

Genturung nya chukup tebilang enggau inisiatif dagang temuai komuniti, rampa menua sereta nyadi palan ngemataka jelu babas baka orang utan.

Pejalai ngagai Nanga Sumpa bekenaka perau panjai pengelama sejam setengah nengah Tasik Batang Ai lalu nadai jalai alun.

Nengah inisiatif ari mayuh bengkah piak baik nya pengari rayat, organisasyen ukai perintah (NGO), sereta rayat ti mantaika penanggul peranak ke begunaka penyambung internet tu meri penampak ke baru ngagai sida ke begunaka penyambung internet.

Penanggul nadai internet di Nanga Sumpa diputarka enggau lengkas dalam timpuh sebulan seriris enggau juluk Sarawak ti deka nyadi nengeri mansang ba taun 2030 sereta ngerembaika guna digital di selampur nengeri.

Suara Sarawak