Pindaan Ordinan PBT, 1996 diluluskan

KUCHING: Rang Undang-Undang (RUU) Pihak Berkuasa Tempatan (Pindaan) 2020 diluluskan dalam persidangan Dewan Undangan Negeri (DUN) hari ini, walaupun mendapat bantahan daripada barisan pembangkang.

Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr Sim Kui Hian ketika membentangkan pindaan RUU berkenaan berkata ia mencerminkan keperluan untuk memastikan kecekapan berterusan dan penyampaian perkhidmatan yang berkesan untuk memenuhi jangkaan serta keperluan masyarakat.

Oleh itu, jelasnya cadangan pindaan kepada Bahagian 3 Ordinan Utama akan memberikan status asal kepada semua pihak berkuasa tempatan (PBT) yang disenaraikan dalam Jadual Pertama Ordinan Utama.

“Ini bagi membolehkan PBT menangani atau membangun tanah mereka yang dikelaskan sebagai tanah kawasan asal terutama di kawasan PBT di luar bandar dan untuk tujuan lain yang relevan yang dinyatakan dalam Kanun Tanah (Bab 81),” katanya.

Manakala bagi pindaan kepada Seksyen 131(x)(ii) Ordinan Utama, Dr. Sim berkata ia untuk memberi kuasa kepada PBT membuang sebarang pagar atau struktur berbatasan yang menyebabkan bahaya kepada awam.

Bagi pindaan kepada Seksyen 161A(1) Ordinan Utama pula, beliau berkata ia akan membolehkan PBT merampas, membuang atau menahan apa-apa digunakan dalam melakukan kesalahan dan tidak semestinya perkara-perkara yang digunakan dalam menjalankan perniagaan.

“Ini akan membolehkan PBT untuk mengambil tindakan secara berkesan dengan merampas, membuang atau menahan perkara atau bahan yang digunakan dalam melakukan kesalahan,” katanya.

Sementara, Dr. Sim berkata pindaan pada Seksyen 165 adalah untuk membenarkan pemberian kuasa oleh menteri kepada mana-mana orang.

“Ini kerana peruntukan semasa membenarkan pemberian kuasa oleh menteri hanya kepada Setiausaha Tetap Setiausaha atau pegawai awam yang lain.

“Pemberian kuasa kepada mana-mana orang boleh merangkumi mana-mana agensi lain, badan berkanun, badan korporat atau entiti lain untuk meningkatkan kecekapan dan memudahkan penyampaian perkhidmatan kepada orang,” katanya.

Beliau menambah pindaan pada Seksyen 172 dan Seksyen 172A adalah untuk mempercepat dan memperbaiki proses pindaan pada Jadual Ketiga dan Keempat Ordinan Utama dengan membenarkan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri untuk meminda Jadual Ketiga dan Keempat melalui pemberitahuan dalam warta.

Menurut Dr. Sim, pindaan terakhir kepada Ordinan PBT, 1996 (Bab 20) dibuat pada 2013 dan berkuat kuasa pada 1 Januari 2014.

Suara Sarawak