e-Bas pechuma di Kuching bepun Januari 2021

KUCHING: Sarawak nyadi nengeri keterubah ba Malaysia ngembuan bas elektrik tauka e-bas berengkah bulan Januari 2021.
Menteri Muda Dagang Temuai, Seni enggau Main Asal, Datuk Sebastian Ting madahka e-Bas nya pechuma ungkup semua peranak menua enggau temuai.

Terang iya, e-bas nya nyendiaka perengka pengangkut ungkup semua penguna ba sekeda endur di Kuching.

“Tu nyengkaum Padang Bilun Entarabansa Kuching, Palan Nyaga Jelu Siga Semenggoh, Jalai Warisan Kuching Lama, palan perubat peribit enggau palan pelajar.

“Pia mega, palan bebelika barang, MBKS (Majlis Bandaraya Kuching Selatan), Pasar Komuniti Stutong, Terminal Bas Ekspres Kuching Sentral enggau Taman Sahabat Malaysia-China,” terang iya.

Jaku iya dibacha Sekretari Mendam Opis Menteri Dagang Temuai, Seni enggau Main Asal, Hii Chang Kee ba aum Komiti Dagang Temuai Sarawak di Palan Aum Borneo Kuching (BCCK), ditu kemari.

Kelimpah ari standard bukai baka nyendiaka bangku enggau kerusi roda, iya madahka e-bas nya ngena teknologi digital ke alai semua unit deka disikap Wi-Fi perchuma, sistem jam, nyendiaka kaunter penumpang, CCTV enggau GPS.

Ba lansa bukai, Sebastian madahka digitalisasyen udah nyadi chara baru dalam semua industri ketegal pandemik Covid-19 ke deka bejalaika tanggung pengawa besai nentuka perambu opis menteri nyungkak baru industri dagang temuai menua dikemujur.

“Aplikasyen Travel Sarawak nyadi sebagi ari Kimpin Nyungkak Dagang Temuai Sarawak Covid-19 ti beguna amat dikena ngangkatka dagang temuai kitai.

“Opis menteri aku naka ulih ngemanah aplikasyen Travel Sarawak lebuh ngena pelasar e-dagang dalam nya ngambi ejensi dagang temuai nyual pakej sida nengah online,” terang iya.

Iya mega madahka aplikasyen nya deka nyendiaka servis ngambi ngemuntangka bala temuai ngiga penerang pasal palan dilawa enggau pakej ti deka dibeli sida.

Sebastian madahka opis menteri mega chakah bejalaika mayuh projek nambahka mayuh agi produk enggau palan pematak temuai dalam Langgur Pemansang Malaysia Lumpar Ke-11 (RMK-11) enggau RMK-12.

“Nengah RMK-11, opis menteri aku udah mayar projek dagang temuai ti bisi pengulih beungkus urung RM 265,927,000,” ku iya.

Nambahka nya ku iya, sekumbang lima taun ke udah, opis menteri mujur matih lebih ari 1,045 penyereta nengah program meri penyedar bekaul dagang temuai, pemansang pengelandik pedagang, asil pengelandik jari, ngangkatka media digital, homestay sereta kus seni enggau main asal.

“Kami udah ngatur lebih ari 100 kus enggau latih lalu semua nya diatur enggau kerejasama pakar sereta raban profesional ari mayuh bidang ba institusyen latih.

“Pekara tu dikena ngetanka standard latih enggau kus ngambi ngiri pengelandik enggau penemu baru lebuh nyendiaka servis pemadu manah,” terang iya.

Nangkanka nya ku iya, penemu enggau pengelandik dikembuan nentuka pedagang industri dagang temuai enggau raban gawa ba luan nyikap diri nerima pengusung enda lama agi.

Suara Sarawak