Palan kraf jari deka digaga ngerimbai Opis Pelilih Tatau

KAKUS: Enda lama agi sebuah palan endur nyual kraf jari deka didiri di Pelilih Tatau dikena mantu raban orang dagang nyual produk enggau ngelakuka kraf jari sida.

Menteri Muda Ba Opis Kepala Menteri (Undang Undang enggau Adat Bumiputera) Datuk John Sikie Tayai madah, udah datai maya iya produk enggau kraf jari tu dijual dikena nambahka penatai pemisi kelimpah dikena mensia mayuh ngelakuka barang ditempa peranak menua tu empu.

“Sebuah palan nyual enggau ngempuruka asil kraf jari deka digaga ba sitak Tatau, palan tu ila digaga ba begunan lama ke berimbai enggau Opis Pelilih Tatau.

“Nya alai, diatu beguna amat kita ke landik ngaga barang kraf mupuk nambahka asil produk diri baka beranyam tikai, timpa, ngaga sumpit enggau ke bukai,” ku iya.

Iya ke mega Adun Kakus madah munyi nya ba Pengerami Makai Lemai Kraf Kreatif diatur nyerumba Program AgriCOP Renggat 7 ba Opis Betanam Betupi Pelilih Selangau enggau Raban Indu GPS Dun Kakus, apin lama ke udah.

Berebak enggau nya, Sikie meransang genap sida ke bisi ngambi bagi ba pengawa nya nguna perengka internet ngelakuka produk ke udah digaga.

Ku Sikie ke mega Chairman Kaunsil Kraf Sarawak, sida ke chakah ba pengawa nya patut ngerejister kraf jari diri enggau Kaunsil Kraf Sarawak kelimpah ba Kaunsil Kraf Jari Malaysia dikena ngulihka bantu sereta pinjau ungkup pengawa ngerembaika asil produk enggau kraf jari.

“Berejister mih enggau Kaunsil Kraf Sarawak sereta Kaunsil Kraf Jari Malaysia dikena ngemuntangka kita ngulihka bantu enggau pinjau ke nadai bungai.

“Aku nemu mayuh raban pedagang barang kraf tu empai berejister ba Kaunsil Kraf Sarawak tauka Kaunsil Kraf Jari Malaysia,” ku iya. -Ukas

Suara Sarawak