Revolusyen ekonomi digital narit ati raban nembiak

KUCHING: Kemaya hari tu, pengawa main dalam video ukai semina nyadi pengawa dikena ngisi maya lepa, tang mega udah diangkat nyadi sebengkah ari main elektronik ke pemadu dikerinduka raban nembiak ba dunya.

Kaban Kunsil Nengeri (Adun) Demak Laut Dr Hazland Abang Hipni madah, tu mih sebengkah ubah ke nyadi beduduk ari revolusyen ekonomi digital ke majak mansang ba pengidup ke maya hari.

“Pengidup diatu nyau majak ngalih ngagai pekara teknologi digital.
“Siti ari nya baka main dalam video terubah iya suba semina dikena bemain rindu ati aja, tang diatu nyadi sebagi ari bansa main enggau penatai ekonomi,” ku iya.

Dr Hazland madah munyi nya maya bejadika Pekit E-Sport Saberkas Kampung Tabuan Drahman, ditu apin lama ke udah.

Ku Tandu Dr Hazland, main dalam video baka Mobile Lagend, PUBG, FIFA enggau ke bukai diatu nyau nyadi main elektronik ke bisi dipekitka ba renggat ke tinggi nyentukka mujur narit mayuh orang masuk pekit nyengkaum raban nembiak.

Berebak enggau nya, Dr Hazland mega madah aplikasyen ba main dalam video tu mega kebendar begunaka pengelandik bala pemain ngatur strategi baka ni ulih menang.

Nya alai ari main dalam video tu iya ulih ngansah pengelandik bala pemain ngambika berunding panjai dikena menang, ku iya.

Suara Sarawak