Tekuyung apong enggau kerikap benung berega

KOTA SAMARAHAN: Tekuyung apong enggau tekuyung kerikap ti digiga ba sungai semak Asajaya diatu dijual berega RM16 sekilo.
Entara pedaja ti nyual dua bansa tekuyung sungai tu iya nya Siti Nur Ain, 21 taun ba bansal D-Tamu dalam D-Virtual Park ke alai iya bulih bekal kededua tekuyung sungai nya ari peranak Kampung Semera di Asajaya.
“Tekuyung apong enggau tekuyung kerikap tu dijual berega RM16 sekilo.
“Mensia mayuh mega ulih meli tekuyung ti udah ditungkus berega RM5 ba bansal tu,” ku Siti lebuh dirandau kemari.
Ku Siti, tasik begelumbang diatu ngujungka peranak enda ulih nurun begigaka ikan ba tasik.

NYAMAI… Siti Nur Ain nungkus tekuyung apong enggau tekuyung kerikap dalam plastik.

Nya kebuah ku iya, sida nurun ngiga dua bansa tekuyung nya ba sungai dikena nambahka belanja.
“Taja pia, bekal tu enda tentu laban bepanggai ba gaya ai sungai pasang enggau surut.
“Sida suah bulih mayuh tekuyung enti ai sungai pasang raya,” ku Siti nerang.
Tebal agi, iya ulih nyual manggai 20 kilogram dua bansa tekuyung nya dalam kandang sehari.
Tang bisi sekeda penguna tauka restoran ngangkat tekuyung ari bansal iya.
TAU UJI… Tekuyung kerikap digiga ba sungai di Asajaya.

Nambahka nya, Siti mega madahka tekuyung sungai nya enda ulih disimpan dalam ais laban tau ngasuh tekuyung nya jampat mati.
Tekuyung nya mega ulih tan seminggu enti disimpan dalam plastik.
Terang iya, mensia mayuh mayuh deka meli dua bansa tekuyung nya laban nyamai disumai gulai kichap enggau ‘masak lemak’.
Kelimpah ari nya, iya madahka ujung tubuh tekuyung apong nya deka dibuai ngambi ngulihka isi iya pengudah tekuyung nya mansau.
Pia mega, enti deka makai tekuyung kerikap, kitai mesti nyungkit isi iya.

Suara Sarawak