Mac Nara deka mansutka tiga lagu baru sebedau Gawai

Madgeline Ensat anak Chambor tauka Mac Nara, siku penanyi Iban ke tebilang enggau lagu Puchau Bujang Julau bisi perambu mansutka tiga buah lagu baru disadang pansut sebedau Gawai taun tu.

Nya alai, Suara Sarawak udah berandau enggau Mac Nara empu lalu ngelansa mimit bekaul enggau lagu baru nya.
Nama lagu baru nya, ku Mac Nara iya nya Jinak Burung Achang, Pengerindu Tua enggau Sulu Pemula.

Sebedau nya, ungkup penemu, Mac Nara udah ngaul diri ba industri tu kenyau ujung taun 2019 suba nengah lagu Puchau Bujang Julau ngujungka terus dikelala mensia mayuh.

Lagu keterubah Mac Nara nya suba dikeluarka dibaruh perabung Kaban Music Production (KMP).

Udah nya, ba lagu baru tu ku Mac Nara, semua leka lagu dalam tiga buah lagu nya ditengkebang Jesley Jabu enggau Matthius Mambang.

MAC NARA

“Lagu Puchau Bujang Julau nya lagu keterubah aku ti dipasuk dalam album kompilasyen Kapai-Kapai,” ku iya ke mega peranak asal Julau.

Anak kedua ari enam iku diri menyadi tu madah diri semak setaun nadai mansutka sebarang lagu tang diatu iya deka datai baru enggau tiga buah lagu.

“Nya alai arapka bala peminat besabar nganti tiga buah lagu baru aku nya,” ku Mac Nara.

Naka diatu, lagu Puchau Bujang Julau udah dipeda lebih 23,000 ba Youtube Kaban Music Production (KMP).

Nya alai, Mac Nara ngarapka bala peminat terus nyukung enggau mendingka lagu Puchau Bujang Julau tu.

INDU MISI… Mac Nara mega siku ari raban gawa ba luan.

RINDU BELAGU

Mac Nara madahka diri kebendar ngatika diri lalu nadai nanggam sempekat enggau sebarang kompeni tang semina ngerikod lagu ngena studio KMP dikena ngeluarka lagu

Ku iya, minat belagu kenyau ari mit balat meransang iya nguji ngerembaika pengelandik diri ba pengawa belagu.
Pia mega, iya madahka diri suah dikangau belagu ba mua bala mayuh lebuh bisi pengerami.

“Taja nadai mayuh peneleba ba dunya pemerindang, tang aku ti rinduka pengawa belagu berani nguji mantaika penau diri.

“Peneleba masuk pekit belagu suba mih ti meransang aku berani belagu merindang bala mayuh nadai ngira sekalika maya pengerami tauka atas panggau.

“Keterubah dalam industri muzik suba, berasai pedis amat deka ngangkatka diri laban nadai mayuh kaban.

LAGU BARU… Jinak Burung Achang entara lagu baru ari Mac Nara ti deka pansut sebedau Gawai tu.

“Tang aku naka ulih nitihka singkang bala penanyi bukai lalu aku berasai gaga laban lagu Puchau Bujang Julau tu udah ngasuh aku majak dikelala orang.

“Bai ati rindu belagu enggau merindang bala mayuh mih meransang aku beretan dalam industri muzik tu.

“Keterubah suba aja berasai pedis laban apin nemu seling enggau gaya industri muzik di menua tu tang diatu aku udah masai enggau dunya pemerindang di menua tu.

“Berasai chukup gaga laban aku diterima dalam industri tu kelimpah ulih bekelala enggau bala penanyi bukai kelebih agi bala penanyi di baruh perabung KMP,” ku iya mantaika pengaga ati diri.

TIANG SUKUNG

SUKUNG MIH… Mac Nara diatu datai baru enggau tiga buah lagu baru ba taun 2021 tu.

Bekaul kenang manis dalam industri tu, Mac Nara madahka iya berasai gaga ati laban ulih merindang mensia mayuh ngena lagu iya empu.

Ku iya, merindang mensia mayuh ba atas panggau ukai semina merindang aja tang nya meri semangat ngambi kitai berani belagu ba mua bala mayuh.

Taja ia, Mac Nara berasai lantang ati laban sida sebilik seruran nyukung pejalai iya dalam industri muzik di menua tu.

“Kami sebilik suah nulung aku promosyen lagu enggau share lagu aku ari Youtube.

“Pia mega, jaku ajar enggau jaku peransang sida ngasuh aku majak kering angkat enggau beretan dalam industri tu.

“Sida suah amat ngajar aku enda mantul ngapa taja napi mayuh pemar.

“Nya alai, Puji Tuhan.. aku mengkang beretan dalam industri muzik nyentuk diatu.

“Begulai manah enggau orang bukai sereta anang sumbung.. Nya mih jaku ke suah didinga aku ari kami sebilik,” terang Mac Nara.

Pia mega, Mac Nara meri besai terima kasih ngagai Jesley Jabu enggau Jesper Tini laban udah nyaup iya mantaika pengelandik ba dunya pemerindang tu.

Ku Mac Nara, seduai udah nyaup iya ngerandang jalai sereta nengkebang lagu ke chukup manah.

“Terima kasih mega ngagai Matthius Mambang enggau seduai iya Jesley Jabu laban udah nengkebang lagu ke chukup manah, ukai semina ungkup aku tang mega bala penanyi bukai.

“Pia mega, aku berasai gaga ati laban seduai sekali agi udah nengkebang tiga buah lagu nya ungkup bala peminat ti lama udah nganti lagu baru ari aku,” terang iya.

PESAN NUJU PEMINAT

Berebak enggau nya, Mac Nara mega enda putus meri jaku terima kasih ngagai sida ke seruran nyukung iya ngelama tu kelebih agi bala peminat.

Lebuh dirandau, Mac nara madahka sukung bala peminat tu beguna amat nentuka iya mengkang beretan sebaka enggau bala penanyi bukai.

“Nadai jaku bukai nuju bala peminat kelimpah ari jaku terima kasih laban udah nyukung pejalai aku dalam dunya pemerindang.

“Enti nadai kita, tentu aku enda mujur ngangkatka diri dalam dunya pemerindang tu.

“Nyema aku mayuh pengurang ari sukut sada nyawa.. aku minta nusun sepuluh jari minta ampun ngagai bala peminat.

“Tang arapka kita enda leju mendingka lagu baru aku ke tanda sukung kita.

“Aku mega deka belajar nipang pengurang nya. Tuhan merekat semua kitai!,” ku Mac Nara ti mega gawa nyadi indu misi.

RABAN GAWA DILUAN

Mac Nara madahka iya gawa nyadi Pembantu Perawatan Kesihatan ba Unit Radioterapi & Onkologi Sepital Besai Sarawak (SGH).

Lebuh dirandau pasal pengawa sida nyadi raban gawa ba luan, Mac madahka iya enggau bala staf bukai bejaga ba unit sida empu.

Ku Mac Nara, sida deka screening pesakit sebedau tama dalam klinik tauka wad.

“Kami mega deka nanya sekalika sida gerai tauka enda, datai ari menua ni laban kami deka bejejaga enggaika bisi kluster Covid-19 ari menua ba zon mirah baka ke diatu.

“Bisi bisi kelai tauka sida ari luar kuching, kami deka nagang sida tama nyentuk bala lutur meresa sida,” terang iya silik agi pasal atur ba klinik tauka wad.

Terang iya, sida ngadu baka nya laban deka bejejaga nangika igi penyakit Covid-19 tu ngerekai dalam wad sida laban sida nyaga wad orang sakit riman.

Iya mega madahka nyadi raban gawa ba luan tu mayuh pemar enggau penguji kelebih agi mayuh orang saru penemu ngujungka bala raban gawa ba luan napi penusah bejalaika pengawa sida kelebih agi sida ti enggai madahka pekara ti betul lebuh ditanya.

“Nya alai, aku ngarapka mensia mayuh anang bulaka bala raban gawa ba luan laban sida deka nyuman ukai ngemediska kita sereta anang lari maya Opis Menteri Pengerai Malaysia (KKM) meresa kita.

“Berindik ari nya, pendingka gerah dikeluarka perintah baka diau ba rumah aja nyema nadai kebuah ke patut sereta enda tau enda nyaga pengerai diri.

“Pengawa kami ukai mudah kelebih agi sepanjai hari bekenaka kereban nyaga diri (PPE) tang diatu nyau masai sereta nadai nyadi penanggul agi.

“Enti suba, berasai angat sereta rapa utai dipeda maya ngena face shield.

“Taja kami ukai nyaga orang ke ditemu positif Covid-19 tang kami mega ngena PPE baka apron, face shield enggau sengkabung mua kelimpah kami mega seruran masu jari ngena hand rub,” ku Mac Nara pasal batang pengawa iya diatu.

Nya alai, teruska sukung kita ngagai Mac Nara lalu tau anjung peminta lagu Puchau Bujang Julau tu ba radio enggau tau meda ba Youtube KMP.


Dapatkan kandungan menarik di media sosial kami:  Facebookk | Tiktok | InstagramYoutubee Twitter |
 
!Peringatan! Artikel ini ialah Hakcipta Terpelihara Suara Sarawak. Sebarang salinan tanpa kebenaran akan dikenakan tindakan undang-undang.

Suara Sarawak