Nembiak PDP Pakan chakah nyadung sengkabung mua

PAKAN: Raban Nembiak Parti Progresif Demokratik (PDP) Pakan terus chakah nyadung sengkabung mua ngagai nembiak sekula di pelilih nya.

Kena hari Tiga tu tadi, raban tu diuluka Edwin Bandang datai nyuaka pemeri nya ngagai nembiak di Sekolah Kebangsaan (SK) Ulu Pedanum.

Kelimpah ari nya, penatai sida maya tu mega bisi mai sekeda bantu bukai ngagai bala nembiak.
Sebedau tu mega raban sida bisi nganjung karung mua ngagai 17 iku nembiak Pusat Pemulihan Dalam Komuniti (PPDK) Pakan.

Tuai pengajar ba palan tu, Linda Awang ngenataika jaku terima kasih ngagai Edwin enggau raban iya ti udah datai nganjung bantu nya.

Ku iya, bantu nya besai reti ngagai sida dikena nentuka pengelikun enggau pengerai bala nembiak.

Nangkan ke nya, Edwin neruska pengawa meri sengkabung mua nya ngagai sida ke bedaja di tamu Pakan.

Edwin ngarapka bala mayuh nyengkaum sida ke bejual dia bela ngemeratka pemeresi enggau pengelikun diri maya penyakit COVID-19 empai punas.

Suara Sarawak