Aram masuk Pekit Belagu Online Sada Nyawa SPD

SARATOK: Peranak menua ti ngembuan pengelandik belagu sereta beumur 13 taun ke atas diperansang masuk Pekit Belagu Online Sada Nyawa Serakup Pemuzik Dayak (SPD).

Kaban komiti pekit ke mega Komiti Pemadah SPD,Harry D’Crystal madahka haribulan kepenudi ngerejister diri masuk pekit tu iya nya 6 Julai 2021.

Atur masuk pekit tu, ku Harry orang nya mesti ukai penanyi ke kala ngerikod sebarang lagu ba dedini kompeni rikoding kelimpah semina tau mai lagu Iban aja maya bepekit.

Udah nya, pemekit dipinta ngerikod siti video kediri empu enggau timpuh pengelama enda kurang ari seminit sereta enda ngelui tiga minit.

Poin pemekit deka diberi nengah dua chara iya nya 60 peratus ari Juri Profesional lalu 40 peratus dikira ari penyampau undi (like) ari mensia mayuh (netizen) ba media rama.

Nangkan ke nya semina pemekit Top 50 (pemadu manah) aja deka dipasukka ba Laman Facebook Rasmi SPD endur bepekit ngulihka undi (like) 40 peratus ari mensia mayuh,”ku terang Harry.

Pia mega, SPD ngelaluka barang sapa ti bisi ati deka nyadi sponser pekit tu tau betelefon terus nuju Sekretari SPD,Mathew Changgat ba lumur 014-5815776.

“Kami enda netapka nama utai ti diberi sponser, sekalika nya mata duit tauka produk, semua pemeri kita diterima magang.

“Enti program tu mujur dia SPD deka ngatur mayuh agi pekit jemah baka pekit belagu ungkup sidaka beraban (bandboy),orang lunggar umur enggau pekit belagu anak mit,”ku iya.

Penerang silik pasal pekit ulih betelefon nuju lumur 012-8906744 tauka 019-7901455 (Dawie).

Ungkup penemu champion pekit tu ila deka nerima perais RM500 sereta bepeluang ngerikod lagu rumpas. Pemenang lumur dua enggau tiga deka nerima RM300 enggau RM200. Ketetiga pemenang mega deka diberi setipikit.

Kelimpah ari nya, SPD bisi nyendiaka perais Kategori Pemekit Pemadu Dikerindu Pilihan Popular ti deka nerima RM200 enggau setipikit.

Suara Sarawak