Penyampau kes positif di Sarawak diatu manggai 76, 243

KUCHING: Sarawak sehari tu bisi ngerikodka 450 kes positif baru Covid-19.

Komiti Penyangga Penusah Nengeri (JPBN) nengah sebengkah penerang madahka bekau ari nya penyampau kes positif Covid-19 di Sarawak diatu manggai 76,243 kes.

Kes positif baru tu dirikodka ba Pelilih Menua Kuching (191), Samarahan (50), Serian (36), Bintulu (27), Simunjan (26), Saratok (25), Sibu (20) enggau ke bukai.

Ari 450 kes ti dirikodka tu, 97 kes nunjukka kelai dirampit Covid-19 ke alai 297 kes ditemu ari orang ti bekaul enggau kes berampit sebedau tu.

Berebak enggau nya, Pelilih Menua Asajaya bebali ari status oren ngagai mirah pengudah ngerikodka 52 kes dalam timpuh 14 hari.

Kelimpah ari nya, Pelilih Menua Kapit enggau Kabong bebali ari status mirah enggau kuning ngagai oren laban ngerikodka 34 enggau 24 kes berampit dalam timpuh 14 hari ke udah lalu.

Ku penerang tu agi, Pelilih Menua Lawas enggau Daro mega bebali ari status gadung ngagai kuning laban ngerikodka siti kes berampit dalam timpuh 14 hari.

Pelilih Menua Betong udah bebali ngagai status kuning pengudah ngerikodka 18 kes berampit dalam timpuh 14 hari

Bekau nadai ngerikodka kes berampit dalah timpug 14 hari ke udah lalu, Pelilih Menua Marudi enggau Matu bebali ngagai status gadung ari kuning.

Suara Sarawak