461 KIR nerima bantu ari Adun Pantai Damai

TELAGA AI: Penyampau 461 tuai ruang bilik (KIR) di Kampung Telaga Ai nerima bantu barang pemakai ari Adun Pantai Damai, Dr Abdul Rahman Junaidi, kemari.

Ku iya, bantu tu mungkur empat buah kampung bukai iya nya Kampung Sibu Laut, Kampung Mersan, Kampung Santin enggau Kampung Sungai Aur ti bejalaika Atur Mindah Betagang Bepekul (PKPD) kenyau 28 Julai.

“Sebedau tu, sekeda raban udah meri bantu bekal pemakai pemun nyengkaum raban opis perintah, ejensi peribit, gerempung ukai dikuasa perintah (NGO) enggau ke bukai.

“Nya alai aku berasai temegah enggau rayat menua laban udah mantu ruang bilik kitai ti benung bejalaika PKPD,” ku iya.

Abdul Rahman bejaku munyi nya lebuh ditanya pemberita ba Program Nyuaka Bantu Pemakai Basah ngagai peranak Kampung Telaga Ai ti benung bejalaika Atur Mindah Betagang Dipekul (PKPD) ditu, kemari.

Tandu iya, kenyau empat hari PKPD udah dipejalaika peranak kampung nya seruran nitihka Atur Pengawa Standard (SOP) ti udah ditetapka.

Ku iya, nadai kompelin diterima lalu peranak kampung meri kerejasama nitihka SOP dalam nagang pengerekai penyakit Covid-19.

Berebak enggau nya, iya madahka Kampung Telaga Ai ngembuan 1,976 iku peranak lalu kampung tu kampung ti kedua bejalaika PKPD ba baruh Dun Pantai Damai.

Sama bisi datai nerima bantu Tuai Komuniti (KK) Kampung Telaga Ai Zaini Tanggek.-Indun Silong

Suara Sarawak