Projek melakin Jalai Riam Lama enggau Jalai Simpang Miri Bypass- Pujut udah tembu

MIRI: Projek melakin baru Jalai Riam Lama enggau Jalai Simpang Miri By Pass ngagai Pujut ke beungkus RM700,000 udah tembu penuh.

Menteri Perengka Pengangkut Sarawak, Datuk Lee Kim Shin madah, projek nya dipejalai Syarikat Konsesi Endaya Construction Sdn. Bhd dipatau Opis Kereja Raya (JKR) Bagi Menua Miri ba projek nyeleti jalai nengeri Sarawak taun tu.

“Projek melakin baru jalai di Jalai Rian Lama pemanjai satu kilometer (km) enggau 7.5 meter pemesai nya udah berengkah dipejalai kena 18 Ogos tu tadi lalu tembu penuh kena 4 September tu tadi.

“Pia mega, projek melakin jalai di Jalai Simpang Miri By Pass ke Pujut berengkah dipejalai kena 18 Ogos enggau pemanjai 400 meter sereta 7.5 meter pemesai lalu tembu kena 5 September tu tadi,” terang iya.
Kim Shin mansutka jaku nya lebuh ngabas taba projek nya, ditu kemari.

Adun Senadin nya mega madahka diri tepantup ati enggau pejalai projek melakin jalai lalu ngarapka Syarikat Konsesi Endaya Construction Sdn. Bhd terus bejalaika pengawa enggau manah.

“Penembu kededua projek melakin jalai tu deka nyendiaka jalai ke likun, lantang enggau meruan agi ngagai bala penguna jalai alun ke suah betengahka jalai nya,” ku Kim Shin.

Iya madah baru, lebuh melakin baru Jalai Riam Lama, iya udah ngasuh Syarikat Konsesi Endaya Construction Sdn. Bhd nengah JKR Miri melakin sekeda jalai ba selingkut jalai mua SJK C Chung San.
Sama datai Menijar Wilayah ari Endaya Construction Sdn. Bhd. Mohamad Riduan Osman enggau pegawai ari JKR Miri.

Suara Sarawak