Nadai kebuah 9 border scout enda ulih diberi tingki lengkas

KUALA LUMPUR: Status peminta perayat menua semilan border scout ari sitak Dun Ba’Kelalan agi enggau benung diserenih Opis Menteri Dalam Menua (KDN) diatu.

Kaban Parlimen Selangau ke mega Adun Ba’Kelalan, Baru Bian empai tepantup ati lebuh ninga saut menteri ti megai pangku pengawa nya ba Aum Parlimen, ensanus.

Ku iya, pemesai jasa sida betubuh semilan nya udah berambunka nyawa nyaga pengelikun menua enda tau enda dikenang lalu perintah patut berundingka pekara nya.

“Ba penemu aku, nadai kebuah perintah ‘liat’ endar deka meri status perayat menua ngagai bala bujang berani tu kala sida agi idup diatu.

“Abis nadai, perundingka meh jasa tudah lebuh beterabaika nyawa diri empu ngetanka menua ari dikachau munsuh suba. Tu meh chara kena kitai malas jasa sida,” ku iya.

Baru mansutka penemu nya pengudah nerima saut ba tanya iya senentang status peminta perayat menua semilan iku border scout ari sitak Dun Ba’Kelalan.

Iya madah baru, agi tubah peminta perayat ari Nengeri Sarawak ti apin bulih pemendar tauka diberi hak nyadi perayat Malaysia naka diatu.

Berindik ari nya, iya minta opis menteri bekaul ulih ngerumban pengawa meri status perayat menua ngagai sida ti patut laban pekara nya ukai baru nyadi.

“Kitai dekaka rayat Sarawak ulih ngasaika hak sida nyadi perayat menua Malaysia, nentuka pengelantang sida tejamin,” ku Baru madah nyemetak.

Suara Sarawak