Program Mitra deka dipenyadi Januari 2022

KUCHING: Sebuah pelin ungkup mantu raban B40 bansa India ba baruh Unit Transformasyen Raban India Malaysia (Mitra) deka dipenyad kena bulan Januari taun baru (2022).

Menteri Penyerakup Bansa Malaysia Datuk Halimah Mohamed Sadique madahka pelin ti dilanggur tu udah ba renggat kepenudi sebedau iya dipenyadika Menteri Besai Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob enda lama agi.

“Lebuh pelin tu udah bisi ila, kitai ngarapka perambu nitihka lima pelasar besai nyengkaum pekara pelajar ulih diatur sereta dipejalaika betusun.

“Kitai mega ngarapka perambu ti dilanggur ulih nyapai peranak India ti dirintai ba baruh raban B40,” ku iya.

Halimah bejaku munyi nya lebuh bejadika Food Court Unity Malaysia Sebilik di Fauziah Family Food Metrocity ditu, ensana.

Ku iya, taja pan agih belanja ti diberi ngagai Mitra nadai mayuh, tang unit ti dipegai Opis Menteri Penyerakup Malaysia tu andalka sida enggau naka ulih mantu sereta bejalaika program ungkup bansa India.

“Pelin tu mungkur tiga sukut besai iya nya modal insan, pekara dagang enggau pengelantang.

“Semua tu dipejalai bepelasarka Malaysian Indian Blueprint (MIB) ti dilancharka ba taun 2017 suba.

“Diatu kitai udah ba renggat kepenudi ungkup ngaluska agi pelin nya ngambika ulih dipejurai ba aum ti deka datai,” ku iya.

Berebak enggau nya, Halimah muji rayat Sarawak ulih diau begulai taja ngembuan mayuh pupu raban bansa.

“Kitai ulih meda rayat di Sarawak ulih idup begulai taja enda sama bansa, sida tetap bebasa enggau bansa bukai.

“Semangat baka tu ti patut dibai ngagai palan bukai laban isu rama entara isu ti pemadu beguna ngagai kitai awakka bansa kitai ti idup begulai di menua tu nadai bepechah,” ku iya.

Sama bisi datai Menteri Pengintu Pendiau, Pengelantang Komuniti, Orang Indu, Ruang Bilik enggau Pemansang Anak Mit Datuk Seri Fatimah Abdullah enggau ke bukai.

Suara Sarawak