15 projek ‘sakit’ dikinsil kunterik

KUCHING: Sepenyampau 15 buah projek ‘sakit’ (tejanggal) di Sabah enggau Sarawak udah dikinsil kunterik ke alai projek tu ila deka diteruska kunteriktor penembu.

Menteri Kanan Kereja Raya Datuk Seri Fadillah Yusof madahka kunteriktor penembu deka mutarka penanggul tu lebuh bisi sekeda projek napi penanggul enda ulih tembu.

“Bisi bala kunteriktor enda ulih nembuka projek, ba renggat KKR kami numbuhka sistem ungkup raban kunteriktor ngerejister diri nyadi konteriktor penembu.

“Sida mesti nitihka sekeda syarat ti udah ditetapka ke alai sida ditapis enggau dipilih sebedau ulih ditukuka nyadi kunteriktor penembu,” ku iya.

Fadillah bejaku munyi nya lebuh Bejadika Program Nasih Tanah Projek Jalai Akses Selatan Palan Penerebai Bilun Entarabansa Kuching enggau Program Nyuaka Setipikit Konteriktor Penembu Renggat Empat 2021 ditu, ensana.

Ku iya, entara syarat ti ditetapka ngagai kunteriktor ti deka nyadi kunteriktor penembu iya nya berejister enggau Kaunsil Pemansang Industri Berumah Malaysia (CIDB), ngembuan Setipikit Perolehan Kereja Perintah (SPKK) sereta ngembuan Setipikit Rejister Unit Pengerejister Kunteriktor enggau Juruperunding Sarawak (UPKJ).

“Kelimpah ari nya, sida mega mesti ngempu Score CIDB pemadu baruh tiga bintang, ngembuan belanja ti chukup enggau ngembuan penau pengawa ti manah.

“Mayuh agi tapis bukai sebedau ngenukuka setipikit sida nyadi kunteriktor penembu.

“Penguntung ungkup kunteriktor penembu iya nya enti bisi projek sakit ti dikinsilka kontrak, projek nya deka diagihka ngagai sida ngambika ulih ditembuka,” ku iya.

Fadillah madahka, nya kebuah raban kunteriktor penembu ditapis terit laban sida ngembuan penau enggau rikod kereja ti manah.

Ku iya, tu entara komitmen perintah dalam ngemanahka kereja kelebih agi sukut ngaga jalai baru awakka jalai baru ulih tembu manah.

“Perintah mega seruran ngerunding pengelantang rayat kelimpah ulih ngemanahka ekonomi menua kitai awakka projek tu ulih tembu nitihka taga ti udah ditetapka enggau bajet ti udah diberi,” ku iya.


Dapatkan kandungan menarik di media sosial kami:  Facebookk | Tiktok | InstagramYoutubee Twitter |
 
!Peringatan! Artikel ini ialah Hakcipta Terpelihara Suara Sarawak. Sebarang salinan tanpa kebenaran akan dikenakan tindakan undang-undang.

Suara Sarawak