Pekit Ngepan enggau Baju Burung Online Bukit Saban

BETONG: Komiti Raban Nembiak Bukit Saban deka ngatur Pekit Ngepan enggau Baju Burung Online Taun 2021.

Tuai Komiti Pekit tu, Chambai Mancha madahka pekit tu dibagi ngagai dua kategori iya nya kategori bagi indu enggau lelaki umur 18 taun ke atas enggau bagi kedua ungkup nembiak mit indu enggau lelaki beumur 17 taun ke baruh.

Nitihka penerang komiti pengatur, pekit tu dibuka nuju raban nembiak ke diau mendam tauka asal ari ari Dun N37 Bukit Saban aja.

Pia mega pemekit ke deka enggau masuk pekit tu dipinta ngena kereban asal ngepan indu enggau lelaki Iban lalu baju burung mesti dikena ungkup pemekit kategori lelaki.

Chara meri pemutus bagi pemenang pekit tu bepelasarka undi nengah pemayuh ‘like’ ba Facebook sepenyampau 70 peratus lalu pemutus diambi mega ari bala akim sepenyampau 30 peratus

Udah nya, ku komiti pengatur pekit tu sebarang pemutus ari akim enda tau dibantah.

Perais bagi kategori orang besai tuai iya nya bagi ke lumur satu deka nerima perais mata duit RM1500 enggau setipikit, ke lumur dua deka nerima RM800 enggau setipikit lalu ke bulih lumur tiga RM600 sereta setipikit.

Lalu perais ba ketegori nembiak mit iya nya bagi ke bulih lumur satu deka ngemai pulai RM700 disempulang setipikit, ke bulih lumur dua RM500 sereta setipikit lalu ke bulih lumur tiga RM300 sereta setipikit mega.

Bagi sapa-sapa nembiak ba Dun Bukit Saban bisi ati deka enggau masuk pekit tu tau betanya sereta whatsapp ngagai numbur Chambai Mancha 0128841543 lalu nadai bayar masuk enggau pekit tu.

Peranak Bukit Saban ke deka masuk pekit tu tau rejister lengkas laban haribulan tutup rejister semina naka lemai tu 13 Disember 2021 pukul 2.00 lemai.

Suara Sarawak