15 kes baru, siti kes pemati ba Sarawak

KUCHING: Sarawak sehari tu ngerikodka siti kes pemati ketegal Covid-19.

Komiti Penyangga Penusah Nengeri (JPBN) dalam siti penerang media madahka, kes pemati tu ngaul siku lelaki di Sibu ke beumur 47 taun.

Iya mega bisi ngembuan penyakit bukai baka kemi manis dislipidemia enggau penyakit tungkul sengayuh ke udah raya.

Kelimpah ari nya, penyampau kes baru Covid-19 di Sarawak sehari tu iya nya semina 15 kes aja.

Tu ngujungka penyampau kes positif Covid-19 di menua tu nambah ngagai 252,476 kes.

Kes tu dirikodka ba Pelilih Menua Samarahan (7), Lawas (3), Kuching (2), Kapit (1), Sibu (1) enggau Beluru (1).

Sepuluh ari 15 kes positif ti dirikodka tu ba kategori dua iya nya kelai mimit, empat kes nadai nunjukka kelai ke alai siti kes dirikodka ba kategori empat iya nya rampit ba lempuang sereta begunaka oksigen.

Suara Sarawak