MUZIUM BUDAYA BORNEO…Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah (tengah) disempulang Hii Chang Kee (kiba) enggau Tazudin Mohtar ngabas Muzium Budaya Borneo ti deka dibuka berengkah 9 March tu ila.-Gambar Ramidi Subari

KUCHING: Muzium pemadu besai di Malaysia ari Sarawak ti dikumbai Muzium Budaya Borneo deka dibuka ngagai mensia mayuh kena 9 March ti deka datai.

Berita manah madahka, penama ngagai begunan pemesai 31,000 meter persegi enggau peninggi lima tingkat nya dibuka pechuma ungkup timpuh tiga bulan keterubah dibuka.

Ku Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif enggau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, pengudah tembu timpuh nya sida deka ngaga peminta ari kabinet nengeri ngemendarka ngelanjarka timpuh tama enda bebayar tu ngagai timpuh tiga bulan agi.

“Berebak enggau nya, temuai dipinta ngambu dulu tikit tama berengkah 1 March laban penama semina ditatak ngagai 500 iku dalam begunan nya ba sesebengkah maya,” ku iya.

Abdul Karim ti mega Menteri Nembiak, Lumba enggau Pemansang Dagang madah munyi nya ba sebuah aum media khas pengawa muka Muzium Budaya Borneo ditu, kemari.

“Muzium kedua pemadu besai di Asia Tenggara tu deka dipenyadika Tuai Pemegai Menua Nengeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud pukul 8 malam kena 4 March, ke alai Kepala Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg deka meri jaku bejadika muzium nya.

“Udah nya, deka bisi pemerindang video ti nunjukka sejarah nengeri Sarawak ari pun nyentuk diatu. Pia mega, penatai bala temuai ti dikangau ditatak ngagai 300 iku aja,” ku iya.

Tandu Abdul Karim, muzium betikas dunya ti dilangkar enggau disikap perengkaguna abad ke-21 nya ngembuan ruang mandangka seni interaktif pengeluas 6,638 meter persegi.

“Bagi pemandang tetap, teknologi pemadu baru dikena ungkup mandangka lebih 1000 artifak ti ngarika budaya enggau sejarah nyelai Sarawak. Nya nyadi projek pemadu besai dalam sejarah Muzium Sarawak kenyau ditumbuhka ba taun 1891.

“Strategi mandangka tu mega nyelai enggau milih tiga rambai bebida ba genap tingkat ti bebida, nya ngambi dua taun awak perambu.

“Berengkah ari tingkat tiga ti berambaika gaya rampa menua, tingkat empat ngena rambai ubah awak ti nyeritaka sejarah Sarawak enggau Borneo ari jeman prasejarah nyentuk 1970-an lalu tingkat lima nguna rambai objek pengingin ti ngayanka objek pemadu berega raban bansa etnik Sarawak.

“Ba tingkat dua mega, bisi palan mandang ti bebida. Rambai palan tu iya nya ‘Sayauka Sungai Kitai’ ti dilangkar khas ungkup nangkup tanggungpengawa rama ti beguna enggau negapka runding, kreativiti sereta ngintu rampa menua nembiak mit,” ku iya.

Iya nandu baru, muzium nya ila deka dibuka berengkah pukul 9 pagi nyentuk pukul 4.45 lemai bagi Hari Satu nyentuk Hari Lima, ke alai pukul 9.30 pagi nyentuk 4.30 lemai maya ujung minggu.

Nyaut tanya nyema sida deka nyendiaka servis ngelawa virtual, Abdul Karim madahka pekara nya deka dipansik dulu laban ku iya pekara nya deka ngurangka pengingin temuai datai ke muzium nya ila.

Begunan kelai pemadu baru nya berengkah digaga ba taun 2014 enggau ungkus belanja RM323 juta ke alai ungkus tu dipelanja penuh perintah nengeri. Muzium nya nyadi sebagi ari projek Kompleks Muzium Sarawak di baruh Langgur Pemansang Malaysia Lumpar ke-11 (RMK11).

Muzium nya mega nyadi muzium keterubah di Malaysia ti diaku nyadi begunan gadung laban ngaul elemen nya ungkup begian dalam di baruh Indeks Begunan Gadung (GBI).

Begunan tu bisi lima tingkat ngembuan ruang pemandang, geleri nembiak mit, palan pemandang sementara, bilik pengerami, bilik VIP, auditorium, restoran, kantin enggau kedai tepa. Bisi mega Geleri Seni enggau Kraf ba begunan nya ila nyengkaum makmal aktiviti khas enggau studio betanda.

Suara Sarawak