DICHIRI BARU… Kim Shin nyuaka setipikit dichiri Temenggong enggau Pemancha Bagi Menua Miri ngagai enam iku tuai komuniti di Opis Residen Miri pagi kemari.

MIRI: Bisi lima iku Temenggong enggau Pemancha Bagi Menua Miri udah dichiri baru seraya siku agi dichiri taun nyin kemari ba Pengawa Nyuaka Setipikit Temenggong enggau Pemancha Bagi Menua Miri, kemari.

Pengawa nya dipenyadi Menteri Perengka Pengangkut ke mega Adun Senadin, Datuk Sri Lee Kim Shin seraya dikemata Pegawai Opis Residen Bagi Menua Miri Abdul Aziz Mohd Yusuf enggau Pemangku Pegawai Opis Pelilih Miri Siti Rohani Yusof.

Pengawa nyuaka surat dichiri nya udah diatur ba Opis Residen Bagi Menua Miri, Level 8, Kompleks Islam Sarawak, Miri pagi kemari.

Pia mega, entara Temenggong enggau Pemancha ti dichiri baru bepun 1 Januari ngagai 31 Disember 2023 iya nya Temenggong Datuk Hasan Sui (ungkup raban bansa Penan) enggau Temenggong Dato Abdul Rahman Abang Fadzail (ungkup raban bansa Melayu).

Nambahka nya, Temenggong Yong Vui Seng (ungkup raban bansa China), Temenggong Joseph Ngau Lian (ungkup raban bansa Kenyah) enggau Pemancha Mohamed Abang Othman (ungkup raban bansa Melayu).

Nangkan nya, Pemancha Isut Anak Karin ungkup raban bansa Iban dichiri baru bepun 1 Januari ngagai 31 Disember 2024.

Suara Sarawak