Produk DeAngelz iya nya Kopi Dara Lawa manahka pengerai dalam tubuh orang indu enggau lelaki.

Genap taun kena ke 8 March siti hari bulan ke pemadu berega sereta mai reti ke besai ngagai orang indu ba selampur dunya.

Ari sukut sejarah, ba pun abad ke-19, siti revolusyen ke nyadi ba menua Eropah kena nyeliahka orang indu ari nerima diskriminasyen sereta nuntut hak enggau kuasa ke sebaka enggau orang lelaki ba mayuh bengkah pekara.

Berindik ari penyedar nya, ba taun 1977, Serakup Bansa-Bansa Besatu (PBB) udah ngeletak hari bulan nya nyadika Hari Orang Indu Entarabansa tauka Hari Orang Indu Sedunya.

Hari Orang Indu Sedunya tu diintu kena masa, ngenang pemanah budi sereta ngangkatka pemujur sida ke indu ba mayuh bengkah pengawa ba selampur dunya enda ngira asal penatai, bansa, leka jaku tauka adat asal.

TAUKE DEANGELZ

Produk DeAngelz iya nya Kopi Dara Lawa manahka pengerai dalam tubuh orang indu enggau lelaki.

Beserimbai enggau bulan Hari Orang Indu Sedunya tu tadi, Suara Sarawak deka mai mensia mayuh bekelala enggau siku indu Dayak ke nyulut amat ba pengawa dagang.

Dara bajik ke benama Angela Ann anak Awal tu chukup chakah ba pengawa dagang ngena chap dagang DeAngelz.

Pengempu kompeni Havenu Shalom Enterprise tu chukup kemerah dikangau ngena nama Ann. Iya madahka diri asal ari rumah panjai Bilararap, Lemanak, Lubok Antu.

Iya madah diri berengkah numbuhka Havenu Shalom Enterprise kena 2 Oktober 2018 suba sereta mujur beretan nyentuk ke diatu.

Laban ngasai diri ukai datai ari ruang bilik ke pemisi. Dia Ann madah diri pekara nya nyadika peransang lalu semua puku dikena ngepunka singkang ba pengawa dagang endang asil titik peluh diri empu 100 peratus baka asil ari dagang produk orang bukai (dropship), ku iya.

PRODUK DEANGELZ

Nitihka penerang ari Ann, produk tebilang DeAngelz diatu iya nya sebansa produk ke manahka pengerai dalam tubuh orang indu iya nya Kopi Dara Lawa (KDL) lalu siti agi produk baru dikumbai Calicoes Toxx.

Taja pan produk tu khas ungkup orang indu tang ukai reti orang lelaki enda ulih ngena produk tu. Pandak jaku, produk DeAngelz manah ke pengerai dalam tubuh orang indu enggau lelaki.

Kenu ku Ann mega, sebedau iya bedagangka produk KDL tu, iya kala bedagangka produk pemajik mua DeAngelz ke seratus peratus digaga ari jari iya empu. Produk tu siti produk keterubah DeAngelz.

Maya nya suba, produk tu nerima timbal ke manah ari bala penguna nyentukka iya nganjung produk nya ngagai kilang ngambika diproses kena nangkup peminta bala penguna ke majak nambah ninting hari.

“Baka ai Batang Lupar pengawa dagang tetap bisi pasang surut baka nya mih produk pemajik mua DeAngelz tu suba.

“Meda peminta ari bala penguna majak kurang sereta enda ngemantupka ati, dia dih aku lalu ngetu ngeluarka produk tu lalu nguji ngalih ngagai produk pengerai dalam tubuh,” ku Ann.

Sekeda produk pengerai dalam tubuh DeAngelz nyengkaum Kopi Dara Lawa enggau Calicoes Toxx.

Kelimpah ari nya, DeAngelz mega bisi mansutka produk bukai baka sengkabung mua enggau baju ke ngundan chap dagang DeAngelz.

Produk DeAngelz iya nya Kopi Dara Lawa manahka pengerai dalam tubuh orang indu enggau lelaki.

KOPI DARA LAWA

Ku Ann, iya teulihka buah runding ngaga Kopi Dara Lawa (KDL) bepun ari penanggul pengerai enggau pemerat tubuh ke ditapi iya empu sereta nengah pansik ke digaga iya bekaul enggau penanggul nya.

Tauke KDL tu mega madahka diri balat sebana napi penanggul pengerai orang indu baka suah datai kain enda nitihka timpuh ke patut, pedis gumpal isi, jampat lelak, sakit kulat (kapu), migrain sereta gastrik.

Ketegal penanggul pengerai nya, iya lalu berengkah ngaga pansik ngagai mayuh macham produk ke manah kena nyeliahka semua penanggul nya nyentukka iya kala masuk kelas online ngaga kopi kediri empu.

“Aku nemu, ukai siku aku aja ke napi penanggul pengerai baka nya. Mayuh orang indu ba luar din pan kala ngasaika penanggul ke sebaka.

“Pemedis ngetatka penanggul nya enda ulih disebut ngena jaku, semina orang indu ke kala ngasaika penanggul nya aja nemu,” ku Ann.

Berindik ari pansik ke digaga aku nya tadi, dia dih aku lalu nemu senentang pengelebih enggau pengurang genap iti utai ke dichampur ba produk kopi dikena nguruska tubuh. Sebedau tu berat tubuh aku manggai 79kg.

“Maya bejalaika pansik nya, enda mukai-mukai aku lalu tetemuka siti genteran jaku ke madahka ‘kurangka pemanis ba pemakai enggau utai irup.’ Dia dih aku lalu bulih buah runding nukar gula pirang ke suah dichampur ba mayuh produk kopi ngena gula stevia.

“Ba pengelama lapan taun udah bejalaika pansik lalu belajarka mayuh penemu senentang penanggul pengerai orang indu sereta ditambahka peneleba aku empu dia dih aku mujur ngeluarka produk pengerai tubuh orang indu ba baruh nama kompeni aku empu pengudah mujur tetemuka kilang ke sanggup ngeluarka kopi nya nitihka resepi aku empu ba pun taun 2019 suba,” ku Ann.

Produk baru DeAngelz iya nya Calicoes Toxx.

DIAKU MANAHKA PENGERAI

Dalam bejalaika R&D ngagai produk KDL. Lima bulan udah nya, ba bulan Ogos 2019 baru produk nya ulih dipansutka lalu berengkah dijual ba bulan September 2019 pengudah mujur diperesa ba makmal lalu diaku bala pakar kimia nadai ngundan perengka ke ulih nyeruga pengerai tubuh penguna.

Produk pengerai dalam tubuh DeAngelz ke diberi nama Kopi Dara Lawa (KDL) ke digaga ari perengka premium enggau jamu lama tang udah diubah ngena chara moden.

Produk KDL tu ulih mantu orang indu nurunka pemerat tubuh enti diirup belama ninting hari.

KDL mega manahka pengerai dalam tubuh orang indu pengudah beranak, mutarka penanggul datai kain ke enda nitihka timpuh ke patut, lama udah enda datai kain, sakit kulat, nagang pemagas makai, manahka penanggul pedis isi, pedis patung, pedis tulang belakang, penanggul pedis bira, migrain, gastrik enggau mayuh agi ke bukai.

PRODUK CALICOES TOXX

Produk bukai DeAngelz iya nya Calicoes Toxx. Produk tu digaga ari champur ektraks buah African Wild Mango, Garcinia Cambogia, Senna Left, Guarana, Applephenon enggau Sucralose ke manah kena nguruska tubuh.

Produk tu ulih nikika proses metabolism tubuh, meri pengering ngagai tubuh sepanjai hari, nagang penyadi lemak baru ba tubuh, nunu lemak tujuh kali ganda, nagang pemagas makai sereta enda mudah lapar lalu enda kiruh ngaga sesais tubuh.

“Ba maya ke sebaka mega, DeAngel diatu benung dalam proses deka ngeluarka produk pengerai ke bukai ke diberi nama ‘Jelly Whitening’ ke ngundan perisa buah strawberi champur enggau bungai sakura lalu bisi asai masam manis,” ku Ann.

“Jelly Whitening tu ngundan asid hialuronik, ekstrak sarang burung, habbatus sauda, vitamin C enggau astaxanthin.

“Produk tu chukup manah ke pemurak tubuh, ngemanahka kulit mua, nyeliahka penanggul semua ba mua enggau tubuh, nikika sistem imunisasyen tubuh, mutarka penanggul resdung, alergik enggau penanggul tumbit kaki ke pechah sereta kasar, ngelubahka proses jampat tuai sereta nambahka ai susu indai ke betubuh bisi,” ku Ann.

PENGUJI BEDAGANG

Ba pengawa dagang, teterap tetingkap nya endang pekara biasa enda nyalah-nyalah baka nembiak mit ke baru angkat belajar bejalai. Tang ke pemadu beguna, ati mesti kering sereta enda mudah mantul ngapa napi mayuh macham penguji.

Kenu ku Ann mega, maya keterubah iya ngepunka dagangka produk KDL ba taun 2019 enggau 2020 suba endang chukup tusah laban produk enggau chap dagang iya bedau dikelala mensia mayuh.

KDL mega kala dikumbai orang produk kopi ke diambi ari shoppe sereta nadai temu pun penatai.

“Ukai naka nya aja, mayuh orang madahka produk aku tu nadai ngembuan kilang ke sah tauka nadai direjister.

“Semua penguji tu semina ditapi aku kediri aja laban maya nya suba aku bedau bisi tim lalu bedau bisi ejen tauka raban dropship ba baruh aku,” ku tandu Ann.

“Kena aku ngerembaika chap dagang DeAngelz sereta ngelakuka produk dagang diri, aku ngaga siti sistem dagang ngena sistem ejen.

“Ba maya ke sebaka, sistem tu mega ulih mantu ngangkatka penatai pemisi tauka periuk asi orang indu ke deka ngiga penatai belanja lebih baka indu ke gawa penuh ba rumah, indai tunggal tauka sapa-sapa aja.

“Sistem tu ukai baka sistem MLM ke nguntungka orang atas aja. Sistem ejen DeAngelz tu seratus peratus meri untung ngagai bala ejen DeAngelz empu,” ku padah Ann.

NGUNA PELASAR DIGITAL

Pengempu DeAngelz tu mega bela ngena pengelebih ari pemansang dunya digital enggau arus penyambung.

Ann ngangkatka chap dagang enggau ngelakuka produk diri nengah media rama baka Facebook, Whatsap, Telegram, Instagram enggau Tiktok.

Berindik ari singkang kaki diri empu lalu dibai ati ti enda mudah mantul ngapa nyema bedau tepantup ba bandir, dia dih Ann mujur ngembuan 150 iku raban ba baruh pegai iya ke mantu iya ngerembaika dagang DeAngelz.

150 iku raban DeAngelz tu nyengkaum bala ejen enggau dropship sereta empat iku Master Leader enggau 11 iku Key Leader ke semampai meri latih enggau kus ngagai raban ba baruh pegai sida.

“Munyi ku aku tadi, mula ngepunka dagang DeAngelz, timbal ari bala penguna chukup enda ngemantupka ati. Pengudah chap dagang DeAngelz majak dikelala mensia mayuh berengkah ba taun 2021, dia dih produk DeAngelz nerima timbal ke chukup manah ari bala penguna nyentukka bala ejen irau ati deka ngelakuka produk tu ba media rama laban stok produk KDL ke dikembuan sida enda tetangkupka peminta bala penguna,” ku Ann.

Produk dagang DeAngelz diatu ukai semina dikelala ba selampur menua Malaysia aja tang mega nerima peminta ari menua luar baka Brunei. Nambahka nya, ba taun 2021, produk DeAngelz tu kala nerima peminta ari penguna ba menua Australia.

Pengasi produk DeAngelz ba pengawa mutarka penanggul pengerai orang indu sereta mantu sida nurunka pemerat tubuh ukai semina kala diasaika pengempu chap dagang DeAngelz tu empu tang mega ari saksi bala penguna ke udah bekenaka produk nya.

Sebedau berengkah didagangka, produk DeAngelz tu mega udah diuji sereta dipansik ba makmal lalu bisi direjister ba baruh Opis Menteri Pengerai Menua Malaysia (KKM) ari sukut kategori pemakai sereta likun diguna laban nadai ngundan perengka bukai ke tau nyeruga pengerai tubuh.

“Ba taun 2021 nyin tadi berengkah ari bulan Januari nyentuk ngagai bulan Desember, untung kasar DeAngel manggai ngagai RM150 ribu lalu ba bulan Januari enggau Februari tu tadi manggai ngagai RM50 ribu lebih,” kenu ku penerang ari Ann.

Pengawa ngaga Kopi Dara Lawa ba kilang.

PERANSANG NYAPAI PEMUJUR

Ngena peluang ke berega tu, Ann meri besai terima kasih ngagai semua penguna produk DeAngelz laban udah manggaika pengandal ati sereta seruran nyukung produk iya. Munyi ku iya, enti ukai ari sukung bala penguna semua, produk DeAngelz enda datai ba tikas ke diatu sereta enda ulih beretan lama ba dunya dagang.

Ann mega meri besai terima kasih ngagai laki ti dikesayauka iya, apai indai enggau sida sebilik ke semampai nyukung sereta enda leju nibarka jaku peransang ngagai iya.

“Terima kasih ngagai semua kita laban sanggup napi penyamai enggau penusah begulai enggau aku ari suba nyentukka diatu kelebih agi maya dagang aku labuh suba. Tusah amat ati aku maya nya suba ngenang pengawa dagang diri,” ku padah Ann.

Nyerumba Hari Orang Indu Sedunya tu, pemungkal kompeni Havenu Shalom Enterprise tu meransang semua orang indu ke ngembuan penau enggau pengelandik diri empu ba mayuh bengkah pekara ngerembaika penau enggau pengelandik sida nya kena ngemansangka diri empu sereta ngangkatka agi nama orang indu ba mata dunya lalu meri empas ke badas ngagai orang bukai, komuniti enggau diri sebilik.

“Anang kitai nangi besemekih enggau orang bukai ngena jalai ke manah lalu pia mega anang mudah mantul ngapa napi mayuh macham penguji seagi-agi bedau tepantup ba bandir laban pemujur genap iku kitai udah nganti ba mua din.

“Nya alai, keringka ati lalu belajar ari pengurang enggau peneleba diri tauka orang bukai kena ngangkatka diri empu sereta ingatka Petara ti semampai merekatka pejalai pengidup genap iku kitai,” ku lalau Ann.

“Kesai pemalu kitai ke tisi laban nya ulih ngikat kaki kitai ngambi enda berani nyingkang ke mua nuju ngagai pemujur kitai ke udah nganti ba mua din. Kembuan mih pengandal ati ti tinggi ngagai diri empu. Ari nya tadi kitai ulih mujur sereta bediri sama tinggi, duduk sama baruh enggau sida ke lelaki ba mayuh bengkah pekara,” ku tandu Ann.

Kena nutup randau diri enggau Suara Sarawak, Ann ngelalau mensia mayuh ke deka nyadi ejen tauka stokis produk DeAngelz sigi dilalu tama ngagai ruang bilik DeAngelz.

“Produk DeAngelz ulih mantu mensia mayuh kelebih agi orang indu ngangkatka tikas ekonomi diri empu enggau diri sebilik. Diatu ungkus pengidup majak niki lalu semua utai begunaka duit magang. Nya alai, kitai patut ngiga penatai pemisi bukai kena ngangkatka ekonomi ruang bilik diri.

“Ba menua Borneo, produk kopi DeAngelz enda tentu nerima semekih ari produk pengerai ke bukai enda baka produk pemajik mua tauka produk nyaga pemanah kulit,” ku padah Ann.

Mensia mayuh ke deka nemu enggau silik senentang produk DeAngelz tauka deka nyadi ejen enggau stokis produk tu tau betanya ngagai Angela Ann empu ngena lumur telefon 019-8257026.

Kita mega diperansang ngelawa DeAngelz nengah akaun Facebook: Ann Awal II, page Facebook: DeAngelz, Instragram: DeAngelz, Telegram: Wanita Bangkit Berniaga, TikTok: NaDeangelz.

Suara Sarawak