KUCHING: Sepenyampau 4,828 iku Pegawai Servis Pelajar tauka pengajar (PPP) DG41 ungkup sida ke dipilih khas sekali aja (one off) deka berengkah ngeripotka diri ba sekula ke udah ditetap kena 4 April ti deka datai.

Menteri Kanan Pelajar Malaysia (KPM) Datuk Dr Radzi Jidin madahka nama bala pengajar ti dipilih tu deka dibantaika kena 18 March tu.

“Palan ngajar ulih dipeda kena 18 March tu ila nengah portal e-Graduan KPM di link https://egraduan.moe.gov.my.

“Pejalai inisiatif ngambi pengajar khas sekali aja ngaul sepenyampau 18,702 iku endang entara pengawa dikena napi isu kurang pengajar ti nyadi sebedau tu,” ku iya dalam siti penerang di Facebook sehari tu tadi.

Radzi nangkan nya meri pengaga ati ngagai bala pengajar ti udah dipilih lalu andalka sida bejalaika pengawa enggau manah sereta nempa penylut ungkup nembiak rebak baru di menua tu.

Sebedau tu, sepenyampau 8,120 iku pengajar baru diambi khas nitihka chara sekali ambi (one off) mujur diinterbiu renggat kedua enggau ketiga udah ngeripotka diri ngagai sekula kena 1 March tu tadi.

Radzi madahka, Opis Pelajar Malaysia (KPM) deka terus bekerejasma enggau Komiti Servis Pelajar (SPP) nyadi raban bekuasa ti nyiri bala pengajar tu enggau lengkas sereta nentuka palan enggau laluh sida ti diambi nengah insiatif sekali ambi dalam timpuh enda lama agi.

Suara Sarawak