PUTRAJAYA: Pengawa Neritka Atur Pengawa Dagang (Aku enggau Kelai) Sengkabung Mua Ukai Perubat ti dekaka kilang enggau pengimport nganjung peminta ngaku sereta ngena chap MS SIRIM ditangguh ngagai 1 Januari 2023.

Menteri Dagang Dalam Menua enggau Pekara Penguna, Datuk Seri Alexander Nanta Linggi madah, pengawa nangguhka atur nya ukai ketegal perintah enggai neritka atur nya tang siruka penusah ditapi rayat enti sema rega sengkabung mua niki.

“Atur tu ditangguh ngambi meri awak ngagai industri enggau rayat nelebaka diri dulu,” ku iya nerang.

Nanta mansutka jaku nya ngagai pemberita pengudah Pengawa Meri Pesan Begulai enggau Raban Indu beserimbai enggau pengawa ngazet enggau Pengawa Neritka Atur Pengawa Dagang (Aku enggau Kelai) Sengkabung Mua Ukai Perubat enggau Vape 2022, empai lama.

Opis Menteri Dagang Dalam Menua enggau Pekara Penguna (KPDNHEP) ba sebengkah penerang kena Hari Dua tu tadi madah, Pengawa Neritka Atur Pengawa Dagang (Aku enggau Kelai) Sengkabung Mua Ukai Perubat di baruh Akta Perihal Dagangan 2011 digazet kena 5 April.

Nitihka penerang ari KPDNHEP nya, atur tu diterit kena 4 Julai tu enggau kilang sereta pengimport sengkabung mua ukai perubat mesti nganjung peminta ngaku sereta ngelaika MS SIRIM ari SIRIM QAS International Sdn Bhd.

Pengawa ngena chap MS SIRIM mesti dilekat ba Kutak tauka tungkus ke mudah dikena penguna lalu chap MS SIRIM nunjukka produk nya udah nitihka standard, bisi kualiti enggau likun dikena.

Nanta meri jamin ngagai penguna pasal rega sengkabung mua ukai perubat enda ditiki laban pekara nya udah dijamin raban industri sereta gerah mega udah dipadah ngagai raban industri ngambi enda ngena atur nya nyadika kedalih sida nikika rega.

Ku iya, sida minta chaj ngagai peminta nya murah aja lebuh berandau enggau SIRIM QAS International.

“Aku andalka kilang enggau pengimport nadai nikika rega taja mesti mayar chaj chap MS SIRIM laban aku ngasaika penyampau chaj ditetapka SIRIM nya endang patut ngagai kilang enggau pengimport ke deka meri pemaik ngagai semua,” ku Nanta.

Nanta madah sebedau pandemik covid-19, Malaysia nya sebuah menua ti nyual sengkabung mua lalu pemutus ngaku nya nentuka produk Malaysia bisi kualiti enggau standard pengelikun sereta diterima penguna dunya.

Ku iya, pengawa ngaku nya dikena nyaga pengelantang enggau hak rayat sereta mutarka isu mayuh sengkabung mua ukai perubat ke nadai kualiti ba makit menua.

Ku Nanya, atur terit ungkup kilang enggau pengimport ke enda nitihka atur nadai bekaul enggau penguna tang sida ke bisi kaul ba pengawa dagang.

Ngelansa pasal pengawa neritka atur ba stesyen minyak beduduk ari adan menua dibuka baru, Nanta madah, KPDNHEP nemu pasal isu kerita ngena plat lumur menua luar ngisi petrol RON95 ke mega barang subsidi lalu benung ngaga strategi dikena mutarka penanggul nya.

Kelimpah ari nya ku Nanta, ungkup strategi timpuh panjai, penyampau tubuh raban penerit adat mesti ditambah dikena matau laban 2,200 iku penerit adat diatu enda chukup.

Datuk Seri Alexander Nanta Linggi

Suara Sarawak