Imelda (dua kiba) benung ngetau padi, siti ari pengawa dagang Berau by Benak Raya mantu komuniti menua pesisir.

KUCHING: Kisah (profil) Berau by Benak Raya dichelak dalam bup teks Jaku Melayu Primari 6 ari Dewan Bahasa dan Pustaka ungkup taun 2022.

Pemungkal Berau by Benak Raya Imelda Bragie Jimie madahka diri berasai temegah laban cherita pasal dagang berau iya tu dipasukka dalam bup teks nembiak primari.

“Nembiak deka lebih nemu ngelaika dagang chara lama ti patut dipebasa laban pekara tu asal penatai enggau adat bansa kitai (Dayak).

“Tu mega ngelaika siti temegah rayat rumah panjai ti seruran ngetanka rampa menua ti beresi sereta likun,” ku iya lebuh dirandau Suara Sarawak.

Ku Imelda, iya berasai gaga enggau andalka kisah Berau by Benak Raya dalam bup teks nya ulih nyeridi semangat deka bedagang bala nembiak kelebih agi nembiak menua pesisir.

“Nembiak tu reta menua, ubah ngagai pengelikun pemakai dunya siti ari misyen Berau by Benak Raya awakka ulih mutarka penanggul nya jemah ila.

“Nengah misyen tu kitai deka ulih besedia napi pemar baka bekal pemakai ti chukup, likun, ngintu rampa menua enggau pemansang ekonomi menua pesisir.

“Pekara tu deka meri pangka positif rama raban orang di rumah panjai enggau komuniti ti beridup bumai di menua,” ku iya.

Suara Sarawak