Peneleba ngajar ba menua ulu dikunsi pengajar Jesse
Sekula SK Nanga Menjuau, Lubok Antu.

Institusyen pelajar sekula tu sebengkah institusyen pemadu beguna ba pengawa nempa sereta ngadaka mayuh orang pandai, bepangkat besai sereta tebilang nama tampak rita.

Nengah mayuh penemu ti dikembuan orang, sida deka nyadi orang ke menyana sereta dipebasaka lalu mai empas ke manah kena ngubah pengidup orang bukai.

Berebak enggau nya, Nelson Mandela kala nyebut ‘pelajar sekula siti senyata ke pemadu bisa kena ngubah dunya.’

Lebuh kitai bejuraika pekara nya, pengajar mih orang ke chukup siru sereta liat ati nyikap, nempa sereta ngansah nembiak sekula baka duku ngena penemu ngambika sida nyadi orang ke menyana lalu nyulut dudi hari ke ulih mai ubah ngagai dunya.

Nya alai, kena masa sereta ngenang pemanah budi bala pengajar ke udah bebendar mangku tanggungpengawa sida nyadung penemu ngagai bala nembiak sekula ngambika sida nyadi orang ke beguna dudi hari ila, perintah menua tu udah netapka 16 Mei nyadika Hari Pengajar ke diintu ninting taun.

Pengajar Jesse anak Nicholas Nyanggai.

Beserimbai enggau Hari Pengajar serak tu, Ruai Suara Sarawak deka mai mensia mayuh bekelala enggau siku pengajar ke ngembuan peneleba ngajar ba pengelama 18 taun iya nya pengajar Jesse anak Nicholas Nyanggai.

Pengajar Jesse tu siku pengajar ke ngajar ba sekula SK Nanga Menjuau, Lubok Antu lalu mangku pengawa nyadi Penolong Kanan Pentadbiran (PKP) ba sekula nya.

Kenu ku Jesse, iya berengkah ngepunka pengawa diri nyadi pengajar ba taun 2004 suba ba sekula SK Maludam, Betong ke nyadi siti sekula ti keterubah endur iya gawa.

Iya udah nabur mayuh budi ba sekula nya dalam pengelama 10 taun berengkah ari taun 2004 nyentuk ngagai taun 2013 sebedau mindah gawa ngagai sekula SK Nanga Menjuau ba taun 2013 nyentukka diatu.

Nambahka nya, Pengajar Jesse madahka diri endang ngambi kus diploma ba pengawa ngajar ba Maktab Perguruan Sarawak ke bepalan ba Miri ari taun 2001 nyentuk ngagai taun 2003 suba.

“Aku ukai orang ke datai ari ruang bilik ke pemisi baka orang bukai. Nya alai, apai indai aku meransang aku ngambi kus nyadi pengajar kena ngubah pengidup kami sebilik lalu nitihka singkang orang bukai,” kenu ku iya ngepunka randau diri.

MAYUH PENELEBA UDAH DIASAI

Pengajar sigat ke datai ari Rumah Along, Entebar, Batu Lintang, Undop tu madahka diri ngasaika mayuh macham peneleba pait manis sekumbang mangku pengawa nyadi pengajar.

“Keterubah iya aku dianjung gawa ba SK Maludam suba, aku ngena bot ekspress Haji Rajak ngelawa sekula nya laban maya nya suba bedau bisi jalai darat.

“Pejalai ngena bot ekspress nya ngambi timpuh enam jam berengkah ari pasar Simanggang ngili sungai Batang Lupar lalu datai ba nanga sungai nya ke betumpu enggau Tasik China Selatan sereta tama pati Sungai Maludam nyentuk datai ba SK Maludam.

“Diatu sekula nya ulih dilawa ngena jalai darat ari menua tunga ke Pusa sereta nengah feri ba endur nya,” kenu ku tusui Pengajar Jesse.

Nangkanka nya, kenu ku iya, peneleba ke diasaika iya nya jauh lebih nyamai enti dibandingka enggau peneleba lebuh iya pindah gawa ba SK Nanga Menjuau siti sekula ke pemadu ulu ba entigis Sungai Skrang.

Ku tusui iya, kena ngenataika diri ngagai sekula nya, bala pengajar dia bekenaka perau panjai mudik Sungai Skrang ke ngambi timpuh empat ngagai lima jam laban maya nya suba apin bisi jalai darat.

“Lebuh musim kemarau, kami suah bemalam nisi karangan ba rantau jalai laban hari nyau malam lalu deriba perau pan enda berani mai kami merau lebuh malam hari laban nya ulih nyeruga pengelikun bala kami sebuat.

“Ukai naka nya aja, kami ke sampal bebai bini anak tu ka pan enda nyuwa (nyatar) perau kediri laban ke mayuh tubuh. Maya nya suba, suwa perau RM350 sekali pejalai aja.

“Berapa taun udah nya, sekula tu ulih dilawa ngena jalai darat pengudah jalai perintah tembu digaga berengkah ari Murat nebing Sungai Skrang ke ngulu entigis sungai nya.

“Tang sayau chukup sayau, jalai perintah nya semina beretan dalam setaun aja lalu enda ulih ditengah agi laban jalai nya mayuh udah jai lalu mayuh jematan putus enda ulih ditengah tegal dituju ai bah,” kenu ku penerang ari Pengajar Jesse.

Nampung nya, Jesse mega madahka diatu sida betengahka jalai batang ari Kapu Ulu tauka ari jalai alun Lubok Subong ke ngambi timpuh entara tiga enggau empat jam. Bisi siti agi jalai darat ari Ulu Layar tang diatu jalai nya enda ulih ditengah agi laban udah balat endar jai.

Ku iya, jalai bukai kena ngelawa sekula tu iya nya nengah jalai WTK lalu pansut ari Pakan.

Sema jaku enti bala pengajar deka ngemulaika diri ngagai Simanggang nengah jalai tu sigi ngambi timpuh enam jam baru ulih ngenataika diri ba Simanggang.

“Bala kami mega suah bemalam ba rantau jalai enti betengahka jalai balak lebuh musim pengujan laban jalai nya enda ulih ditengah tegal balat lichin lalu tanah runtuh mega suah nyadi ngempang jalai.

“Kami mega napi penanggul lebuh bebai tauka beranjungka bala nembiak sekula ke ngambi bagi ba program ke diatur ba luar kandang sekula laban mayuh pekara deka ditapi lebuh betengahka jalai balak ke chukup jai,” kenu ku iya mantaika sebana diri.

Pengajar Jesse maya nyambung sekula ngambi kus ngajar ba Maktab.

PENANGGUL P&P

Serimbai enggau pemansang dunya teknologi enggau arus penyambung, pengawa ngajar enggau belajar (P&P) kemaya hari tu majak mar kelebih agi ngagai sekula ba menua pesisir.

Kebuah pia laban semua pekara ke bekaul enggau pengawa besekula mayuh begunaka perengka guna enggau arus penyambung sereta internet.

“Bala pengajar ke gawa ba menua pesisir balat amat sebanaka penanggul arus penyambung enggau internet kelebih agi lebuh bisi aum nengah google meet.

“Ukai naka nya aja, sekumbang nembiak belajar ari rumah sereta pengawa besekula dipejalaika ngena chara online, bala pengajar, apai indai enggau nembiak sekula ba menua pesisir balat amat nerima empas ari penanggul tu.

“Nyentukka bala nembiak sekula ba menua pesisir suah betikika tuchung bukit ninting hari begigaka arus penyambung enggau internet kena ngaga latih ke diberi bala pengajar. Suah mega bala nembiak enda teulihka internet lebuh gaya hari enda manah tauka ujan.

“Nambahka nya, mayuh bala nembiak ba menua pesisir nadai ngembuan perengka guna baka telefon binching tauka laptop laban apai indai sida ukai orang ke pemisi lalu enda tebelika perengka guna nya ke anak sida sereta mayuh tating belanja ke bukai.

“Nya alai, kena nyeliahka penanggul tu, sekula menua pesisir ngena chara offline iya nya ngena sistem modul. Ari nya mih, bala apai indai ngambi sereta nganjung latih ke diberi pengajar ngagai sekula,” kenu ku penerang ari Pengajar Jesse.

Pengajar Jesse mega madahka diatu perintah bisi nyendiaka wifi pechuma ngagai sekeda rumah panjai tang arus internet ari wifi nya lubah lalu enda tentu ulih kena online.

Pia mega, bisi sekeda rumah panjai nguna servis CONNECTme NOW tang rega data enggau internet nya chukup mar lalu pulaika penanggul ngagai bala apai indai lebuh sida bebelika data enggau internet ari servis nya.

“Berindik ari penanggul tu, aku ngarapka bala perintah enggau ejensi perintah ke bekaul bekerejasama enggau kompeni ke nyendiaka servis arus penyambung ba menua pesisir kelebih agi ba menua Ulu Skrang ditu kena mutarka penanggul tu.

“Pengawa tu chukup besai amat reti ngagai rayat ba menua pesisir ngambika sida enda tinggal ari segang pemansang kemaya hari tu kelimpah nyendiaka jalai alun ke manah sereta bekal ai beresi ngagai menua pesisir,” pia ku Pengajar Jesse.

TIBAR PENEMU

Sekula SK Nanga Menjuau, Lubok Antu.

Ngena awak tu, pengajar ke chukup rinduka pengawa nginti enggau ngasu beburu tu ngelalau sereta meransang bala nembiak sekula ngambika nguna pengelebih teknologi informasyen enggau komunikasyen (ICT) ba pengawa besekula sida.

“Nembiak sekula patut landik bekenaka internet ti nadai takat laban semua utai bisi dalam nya magang tang bala apai indai patut matau pengawa bala anak sida ngambika sida enda salah nguna internet lalu meda utai ke enda patut dalam nya.

“Laban pengawa nagang jauh lebih manah enti dibandingka lebuh bala anak udah jauh tepejuh ngagai utai ke enda menyana.

“Kena mih perengka guna enggau pengelebih internet ngena jalai ke betul lalu anang tepawah runding enggau sekeda main online dalam nya laban nya ulih ngelimpangka sida ari belajar.

“Apai indai tauka diri sebilik patut meri chunto enggau teladan ke manah ngagai nembiak sekula senentang pemesai guna ICT ba pengawa belajar,” kenu ku lalau Pengajar Jesse.

Ku iya mega, rambai jaku Hari Pengajar taun tu iya nya ‘Guru Tunjang Sekolah Sejahtera’ mai reti ke besai ngagai semua bala pengajar laban semua utai ke manah ba nembiak sekula endang dipun, diajar sereta dilatih bala pengajar ba genap bengkah sekula.

Bala pengajar patut nempa bala nembiak sekula bepelasarka Falsafah Pendidikan Kebangsaan sereta meri chunto ke manah ngagai semua bala komuniti ti ngelilingi sida ngambika profesyen pengajar semampai dipebasaka semua orang.

Sebedau ngujungka randau diri, Pengajar Jesse meri Selamat Hari Pengajar ngagai semua bala pengajar ba SK Nanga Menjuau enggau SK Maludam sereta di selampur menua tu.

Suara Sarawak