KUCHING: Perintah Besai udah besetuju madamka ukum mati mandatori di menua tu enggau ukum ganti nitihka gerah kort.

Menteri ba Opis Menteri Besai (Parlimen enggau Undang-Undang) Datuk Seri Dr Wan Junaidi Tuanku Jaafar madahka pemutus nya diatur bekau Ripot Pansik Ukum Ganti Ngagai Ukum Mati Mandatori opis menteri iya dalam Aum Kabinet kena 8 June tu tadi.

“Perintah nitihka pelasar udah nerima enggau ngaku syor Komiti Khas Ukum Ganti Ngagai Ukum Mati Mandatori ti dipadahka dalam ripot pansik nya.

“Komiti tu diuluka Ex-Tuai Akim Menua Tun Richard Malanjum enggau sekeda pakar dalam bidang undang-undang baka Ex-Akim Besai Malaya, ex-luyar, pengemeran undang-undang, pengelicha undang-undang enggau pakar pansik jenayah,” ku iya dalam siti penerang sehari tu tadi.

Ku iya, Kabinet Menteri udah besetuju ngambika pansik dalam agi dipejalaika bekaul perambu ukum ganti ngagai 11 iti penyalah ti mai ukum mati mandatori di baruh seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 [Akta 234] enggau 22 penyalah bukai ti mai ukum mati tang nitihka gerah kort.

“Pemutus bekaul pekara tu nunjukka perintah meri perati ngagai hak semua orang ngambika dijamin.

“Nya nyereminka pengelurus ati raban tuai menua dalam ngemanahka sistem undang-undang ulah salah menua ti dinamik,” ku iya.

DATUK SERI DR WAN JUNAIDI

Suara Sarawak