PEMADU NYULUT…Ell maya nerima slip pemutus peresa ba Dewan Tiang Laju, SMK Engkilili, ensana.

Asaika enda pechaya meda pemanah pemutus peresa Setipikit Tinggi Pelajar Malaysia (STPM) 2021 ke baru pansut ensana tang nya mih pekara ke udah nyadi nyata ba siku nembiak pemadu pintar ari Sekula Sekondari (SMK) Engkilili, Ellyana anak Chonam, 18.

“Nyentuk diatu aku agi asai ke bemimpi sereta enda pechayaka diri bulih 4A sereta bulih Band 4 ba Peresa Jaku English Universiti Malaysia (Muet),” ku iya lebuh dirandau Suara Sarawak.

Peranak asal ari Rumah Janang Jamu, San Semanju ke kemerah agi dikangau ngena nama Ell madahka diri nadai ngadang teulihka pemutus peresa ke chukup manah nya.

Kenu ku iya, jantung iya nyau asai ke dipandam ketegal kelalu kesal ati lebuh nurun ngabas pemutus peresa STPM ke sekula pagi ensana.

Ku iya mega, bisi 20 iku nembiak sekula nya bulih pointer 3.00 ke atas lalu tiga iku ari sida nya bulih pointer 3.92 tang semina iya siku aja ke bulih pointer 4.00.

TERIMA KASIH INDAI…Ell begambar kenang enggau indai iya ti temegah ati ke pemujur iya.

Sebedau tu, iya bulih pemutus peresa 4A ba peresa Setipikit Pelajar Malaysia (SPM) sebedau nampung pelajar diri ngagai Pom Enam.

SERURAN BESAMPI

Lebuh dirandau nama resia tauka chara iya belajar nyentukka iya teulihka pemutus peresa ke nyulut baka nya, dia dih Ell madahka diri seruran ngemeratka Tuhan enggau seruran besampi minta Tuhan merekatka semua pengawa sekula iya.

“Dalam semua pengawa dikereja aku nemuka nya ba pengawa besekula tauka pengawa bukai, aku endang ngemeratka Tuhan merekat lalu ngiring aku ngereja utai nya.

“Sebedau aku ngerebakka bup lebuh maya belajar enggau ngerebakka keretas peresa tu tadi, aku sigi besampi dulu ngagai Tuhan minta Iya ngiring sereta meri aku penemu senentang utai ke dipelajarka aku nya.

“Aku rindu agi belajar maya tumu pagi laban maya nya untak enggau runding aku benung regas.

“Pia mega, aku suah belajar beraban enggau bala bakih aku lalu ari nya kami sebuat sama bela bejurai sereta ngajar pangan diri senentang topik ke dipelajarka kami.

“Nyema aku nemu senentang topik nya, aku ngajar sida lalu pia mega nyema sida nemu pasal siti-siti topik dipelajarka kami, sida mega ngajar aku,” ku iya.

Iya mega suah sereta ransing betanya ngagai bala pengajar nyema iya agi enda meretika topik ke dipelajar.

LANDIK NGATUR JAM

Ell mega ukai semina siku nembiak ke pintar ba pelajar sekula tang suah bekempit ba pengawa lumba enggau main sereta suah ngambi bagi ba program sekula.

“Sekumbang aku besekula, aku sigi enda kala tinggal ba pengawa lumba enggau main kelebih agi bekaul enggau program main asal ke diatur sekula.

“Aku chukup rindu ke pengawa main asal baka mandangka tanda main asal pupu bansa ba menua tu enggau mayuh agi ke bukai lalu aku mega siku ari komiti kelab nya,” ku padah iya.

Iya ke rindu macha bup sereta main netbol mega madah, bala nembiak sekula patut pintar magi jam sida entara belajar, ngambi bagi ba program lumba enggau main sereta pengawa diri empu.

Ku iya, kemaya hari tu, bala nembiak enda patut semina pintar ba pelajar sekula aja tang patut regas ngambi bagi ba mayuh bengkah program lumba enggau main.

TIBAR PENEMU

SAMA PINTAR…Ell (duduk, lima ari kiba) begambar kenang enggau bala pengajar sereta bakih iya ke sama nyulut ba pemutus peresa STPM 2021.

Ell mega bela ngelalau bala nembiak sekula ke ngambi peresa STPM kelebih agi bala nembiak sekula Pom Enam SMK Engkilili ngambika belajar bebendar sereta enda ngelebu juluk ati apai indai sida ti deka meda sida mujur ba pelajar sekula lalu nyadi orang ke menyana jemah.

“Pemadu beguna, anang sekali-kali kitai melakangka Tuhan dalam semua pengawa dikereja kitai kelebih agi lebuh maya belajar laban Tuhan ti pun semua penemu.

“Nya alai, besampi minta iring Tuhan lebuh maya kitai belajar ngambika iya merekatka pengawa kitai ti belajar ngena penemu dalam,” ku Ell.

Nangkan nya, Ell bela ngelalau bala nembiak ngambika semampai betanya ngagai bala pengajar nyema sida agi bedau meretika utai ti dipelajarka sida lalu anang mudah mantul ati lebuh belajar.

“Ba semester keterubah suba, aku kala labuh teterap tetingkap dalam pelajar sekula tang nya enda ngelabuhka pengarap enggau pengeransing aku.

“Aku ngambi pekara nya nyadika teladan sereta batu dikena aku merejuk kena aku angkat bediri ba semester dua enggau semester tiga nyentukka aku bulih pemutus peresa ke manah tu.

“Laban aku pechaya, lebuh kitai belajar bebendar sereta arapka iring Tuhan, Tuhan deka merekatka pengawa kitai lalu nyendiaka utai ke manah ba mua,” ku lalau Ell.

Anak pengkuan ari empat iku diri menyadi tu madah diri beterima kasih ngagai apai enggau indai iya ke enda nemu leju nyukung sereta besampika pemujur iya ngelama tu.

Iya mega beterima kasih ngagai bala pengajar ke ngajar iya ngelama tu kelebih agi bala pengajar ti ngajar sida ba Pom Enam laban udah nyiri sereta nyikap iya ngena penemu, jaku lalau enggau peransang.

Pia mega, iya beterima kasih ngagai bala bakih iya ke bela nyukung, bebagika penemu lalu sama bela beajarka pangan diri sekumbang belajar beraban.

Ku iya, enti ukai ari sukung bala sida, iya tentu enda mujur teulihka bulih pemutus peresa baka nya.
Nembiak pintar tu madahka diri ngembuan juluk ati deka nyadi pengajar sereta nampung pelajar diri ba palan pematih pengajar ke tebilang iya nya Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI).

Suara Sarawak