Anak Samurai rindang ninga Sape

KUCHING: Pengelundai munyi ke pansut ari kereban muzik sape, entara pekara ke ngerindang ati bala nembiak ari Jipun (Anak Samurai) ke datai nemuai ngagai Kampung Budaya, ditu, kemari.

Semua Anak Samurai nya dibai meda pemerindang atas pangau, ninga muzik sape ke ditebah khas ungkup sida.

Nya alai, Suara Sarawak bisi ngerandau Babai Sape, 52, pemain sape ke diberi tanggungpengawa nebah kereban muzik nya ba Rumah Orang Ulu, Kampung Budaya.

Kenu ku iya, iya berengkah bemain kereban muzik maya umur manggai 21, iya nya taun keterubah iya bulih pengawa ba Kampung Budaya.

“Diatu, udah manggai 31 taun aku mandangka muzik sape ngagai mensia mayuh, ukai semina ngaga komuniti menua tu tang mega temuai luar baka ari Australia, Korea, Jipun enggau ke bukai.

“Pekara ke lebih meri pengaga ba aku iya meda temuai ke datai berasai gagit meda kami merindang. Dia mih kami berasai puas merindang,” ku iya maya dirandau Suara Sarawak.

Iya mega madah timbal ari mensia mayuh mega manah lalu enda kala ngasaka ati iya sekumbang gawa merindang ba endur nya.

Nerang silik, ku iya belajar kereban muzik sape tu enda bangat mar nyema bisi minat. Tambah mega iya empu semina ngambi awak pengelama sebulan belajar chara nebah sape.

“Maya datai ngagai Kampung Budaya, ditu mih aku belajar chara bemain sape. Aku semina ninga enggau meda orang bukai bemain sape lalu pengujung iya nguji nebah kediri,” ku iya.

Tambah mega ku iya, iya empu mega ulih ngaga kereban muzik kediri. Pengawa ngaga ngena chara tradisional nengah chara ngena kereba ke engkeman baka pat enggau beliung nyadi kereban besai.

Ku iya mega, pengawa milih kayu mega beguna dalam ngasilka muzik nya. Kayu ke diguna mesti fleksibel, numbas pengelembut awakka nyamai dikena ngaga.

“Taja oua, aku enda belajar chara ngaga, Semina nitihka kreativiti diri empu aja. Munyi ke digaga tetap sama,” ku iya.

Berebak enggau nya, iya madah bisi mega peminta ari mensia mayuh deka meli kereban muzik nya.

“Sape ke digaga kami endang bisi dijua. Dalam kandang sebulan, tauka dua tauka tiga iti udar diterima lalu proses ngaga ngambi awak umbas pengelama.

“Laban ngira ungkus ari mayuh sukut ngaga, siti kereban muzik tu rega iya ulih manggai RM1,000 tauka lebih bepanggai ngagai peminta pemeli,” ku iya.

Iya mega mandangka pengandal ati deka meda mayuh agi temuai datai pengudah menua ngalih ngagai endemik tu. Tu bekau ari pendiau ekonomi udah balat tebunsa ketegal Covid-19.

TEPERINDANG… Babai Sape (kiba) mandangka chara nebah sape ngagai Anak Samurai ti rinduka kereban muzik nya.

Suara Sarawak