KUCHING: Beserimbai Pengerami Deepavali kena 24 Oktober tu, bisi lapan bansa barang dipatau rega ari Opis Menteri Dagang Dalam Menua enggau Pekara Penguna (KPDNHEP).

Tuai Sekretari KPDNHEP Datuk Azman Mohd Yusof madah, rega barang tu dipasuk dalam Skim Rega Maksimum Pengerami Deepavali 2022.

“Skim Rega Maksimum Pengerami Deepavali 2022 tu dipejalai berengkah ari 20 ngagai 26 Oktober.

Entara Skim Rega Maksimum Pengerami Deepavali 2022.

“Entara barang ti dipatau rega tu iya nya dagin bedus import betulang, tomato, chabi mirah, nyiur, nyiur parut, bawang mirah mit (India), bawang mirah besai import enggau kachang dal,” ku iya.

Dulu ari nya, Azman madahka rega manuk enggau telu manuk ti dipatau sereta benung dipejalaika ba baruh Skim Rega Maksimum Manuk enggau Telu Manuk ti berengkah digazet kena 12 Oktober tu tadi agi ditampung.

Kategori tu nyengkaum manuk idup, dagin manuk standard, dagin manuk super, telu manuk gred A, B enggau C.

Ku iya, pansik rega barang ti dipatau nyerumba pengerami nya ulih dipeda ba website KPDNHEP, https://www.kpdnhep.gov.my.

“Timpuh pejalai skim rega barang ti dijaga tu endang engkeman nitihka gaya rega barang kemaya hari ngambi penguna enggau orang dagang sama untung.

“Pemesai penerit adat ari opis menteri deka bejalaika pengawa meresa palan strategik baka palan bebeli barang maya pengerami nya,” ku iya.

Suara Sarawak