MERADONG: Pengeransing apai indai sereta pengajar ba Sekula Sekondari (SMK) Meradong nyengulaka bala anak sida nerima puji ari Kaban Kunsil Nengeri (Adun) Meradong Datuk Ding Kuong Hiing.

Ku Kuong Hiing, tanggungpengawa ti disan bala pengajar dalam narak nembiak sekula chukup beguna dikena nempa modal mensia ti meri pemaik ngagai bansa enggau menua dudi hari.

“Penyulut ke dijapai bala nembiak sekula ukai pekara muntang enti nadai pengeransing enggau pengepuh bala pengajar enggau apai indai bejalaika tanggungpengawa besaup narak penemu ngagai bala nembiak.

“Nya alai, asil ari sukung bala pengajar enggau apai indai mih ti ngujungka nembiak sekula mujur tejapaika penyulut enggau ulih nampung pelajar sida ngagai tikas ke lebih tinggi,” ku Kuong Hiing.

Iya mansutka jaku tu beserimbai enggau Program Nyuaka Insentif Setipikit Tinggi Pelajar Malaysia (STPM) 2021 ba Balai SMK Meradong, ensanus.

KENANG KITAI…Kuong Hiing (tujuh ari kiba, bediri ba baris kedua) begambar kenang begulai enggau penerima insentif sereta bala pengajar SMK Meradong.

Tandu Kuong Hiing, pengawa nyuaka insentif penyulut ba peresa STPM 2021 tu endang dikena meri peransang ngagai raban nembiak besekula ambika terus belajar bebendar agi sereta nyapai juluk ati sida.

“Dikearapka penyulut nembiak ditu ulih diteruska ba taun ti deka datai kelimpah ari ngangkatka nama SMK Meradong nyadi sebuah sekula ti tebilang.

“Aku mega meri tabi puji ngagai kita ti udah nerima insentif laban penyulut kita ba pekara pelajar lalu tu ukai palan kepenudi endur kita ngemansangka diri.

“Teruska pemujur sereta seruran belajar ambika kita ulih tejapaika juluk ati diri ti endang sebagi ati tuju kitai besekula,” ku tandu iya.

Sama bisi datai iya nya Pegawai Opis Pelajar Pelilih Menua (PPD) Meradong Sharifah Idawati, Prinsipal SMK Meradong Poh Chie Teck, bala pengajar sereta apai indai nembiak.

Suara Sarawak