DARO: Kedudukan fatwa sebagai penentuan hukum dalam syariat Islam penting untuk membimbing manusia dengan hukum dan peraturan lengkap bagi mewujudkan kehidupan ummah yang sejahtera.

Adun Daro Safiee Ahmad berkata, justeru inisiatif Jabatan Mufti Sarawak dalam mengadakan Seminar Fatwa Peringkat Daerah Daro penting sebagai langkah meningkatkan kesejahteraan ummah.

“Dengan keazaman dan iltizam yang tinggi semua pihak, program ini pasti dapat memberikan impak kepada pembangunan umat Islam dan masyarakat setempat khususnya dalam era globalisasi dan digitalisasi yang penuh dengan cabaran ini.

“Perkembangan dunia yang semakin pesat mengakibatkan berlakunya perubahan termasuk perubahan pendirian terhadap diri seseorang.

“Maka, kita melihat perlunya fatwa atau hukum berkaitan diputuskan bagi memastikan orang yang beriman tidak terpengaruh dengan perkara yang bertentangan dengan Islam,” katanya pada Seminar Fatwa di Daro sebentar tadi.

Suara Sarawak