KUCHING: Komiti Besai Pengawa Bepilih (SPR) patut pechayaka pengundi senentang pengelikun sida sekumbang Pengawa Bepilih Besai Ke-15 (PRU-15) diatur.

Dekan Fakulti Sains Sosial enggau Pekara Mensia, Universiti Malaysia Sarawak (Unimas), Professor Dr Neilson Ilan Mersat madah, diatu menua kitai napi musin pengujan lalu igi penyakit Covid-19 agi ngerekai.

Dr Neilson Ilan Mersat

Ku iya, raban SPR patut meri penerang silik bekaul Atur Pengawa Standard (SOP) maya bepilih besai ila ngagai pengundi.

“Pengundi patut diberi pengandal bekaul enggau pengelikun tubuh enggau pengerai sida maya nurun ngundi ila.

“Nya alai, beguna bendar SOP maya bepilih ila dipadah nyemetak ngambika pengundi enda irau ati ke pengelikun sida.

“Pekara nya enti enda diputar enggau manah ulih nyeruga peratus pengundi datai ngundi ba PRU-15 tu,” ku iya madah lebuh dirandau nengah telefon tadi.

Suara Sarawak