KUCHING: Rega makit penuh minyak makai sawit tulin dalam butul satu kilogram enggau lima kilogram iya nya RM7.10 enggau RM31.50 diteritka berengkah ari 8 Oktober nyentukka 7 November tu ila.

Opis Menteri Dagang Dalam Menua enggau Pekara Penguna (KPDNHEP) ba sebengkah penerang madahka, rega minyak makai nya endang udah diletak bepelasarka Atur Nyaga Rega enggau Nagang Rega Kelalu Mar (Tikas Rega Maksimun Minyak Makai) 2022.

“Rega penuh minyak makai dalam botol satu kilogram ke udah diletak iya nya RM7.10 lalu rega penuh minyak makai botol dua enggau tiga kilogram iya nya RM13.50 enggau RM19.90 lalu minyak makai butul lima kilogram iya nya RM31.50,” ku penerang nya.

Penerang nya madahka, orang ke enda beradat nyual minyak makai butul nya ngelui ari rega baru nya deka diukum ba baruh Akta Nyaga Rega enggau Nagang Rega Kelalu Mar 2011 sereta ukum mata duit.

REGA BARU…Rintai rega penuh minyak makai sawit tulin berengkah 8 Oktober nyentuk 7 Nobember tu ila.

“Penyalah orang kediri ba pengawa ngeletak rega minyak makai butul ngelui ari rega nya deka diukum mata duit manggai RM100,00 tauka ukum jil enda lebih ari tiga taun tauka dua iti ukum nya sekali.

“Kompeni ke dikenukuka salah bekaul enggau penyalah nya deka diukum mata duit manggai ngagai RM500,000.

“KPDNHEP ngarapka pengawa ngeletak rega minyak makai tulin dalam butul nya meri mayuh penguntung ngagai Malaysia Sebilik,” ku penerang nya.

Semua pengawa ngelanggar undang-undang ba baruh bidang kuasa KPDNHEP nyengkaum nikika rega minyak makai lebih ari rega ti udah diletakka ulih dikenataika nengah portal e-aduan.kpdnhep, nengah unit pengangau (1-800-886-800), nengah email; e-aduan@kpdnhep.gov.my, aplikasyen Ez ADU KPDNHEP, Palan Penerit Adat (ECC) ba lumur telefon 03-88826088/6245 tauka WhatsApp ngagai lumur 019-2794317 enggau 019-8488000.

Suara Sarawak