KUCHING: Undang-undang bekaul enggau Kaban Parlimen (MP) merejuk parti berengkah diteritka kemari (5 Oktober) sepengudah dikemendarka Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta’in Billah Shah.

Menteri ba Opis Menteri Besai (Parlimen enggau Undang-Undang), Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar madah, perintah chakah ngambika undang-undang nya ulih nyaga hak rayat ba menua tu ti ngelempaika pengandal ati sida ngagai perintah ba pengawa bepilih.

“Akta Perlembagaan (Pindaan) (No. 3) 2022 [Akta A1663] nya udah dikemendarka Yang di-Pertuan Agong kena ke 31 Ogos tu tadi sereta digazet nyadi Akta A1663 kena ke 6 September tu tadi.

“Agong mega udah ngemendarka Akta Perlembagaan (Pindaan) (No. 3) 2022 nya diteritka berengkah 5 Oktober (Hari Tiga) tu setipak enggau Seksyen 1(2) sereta Seksyen 1(3) Akta A1663,” ku Wan Junaidi ba sebengkah penerang kemari.

Datuk Seri Dr. Wan Junaidi

Ku iya, undang-undang nya dikemendarka nengah sukung bala mayuh dua per tiga ba Balai Rayat kena ke 28 Julai tu tadi ke disukung sepenyampau 209 iku raban Balai Rayat dia.

Lalu ba Balai Menua kena ke 9 Ogos, undang-undang nya disukung bala mayuh dia ke nyampau 52 iku bala senator.

Wan Junaidi madah, nengah pengawa neritka undang-undang nya kemari, lalu pengawa ngemadaska agi Seksyen 7A Jadual Lapan, Fasal 6 Perkara 48, Perkara 160 enggau Fasal baru 3A Perkara 10 sereta Perkara baru 49A ulih diteritka enggau lengkas.

Nya alai, Akta A1663 nya deka diteritka ba genap nengeri tang nya tepulai ngagai sultan, Tuai Pemegai Menua (TYT) ke megai menua nya empu.

Suara Sarawak