NYAMAI… Ikan tilapia mirah benung disalai ba para

Ukai semina pemanah rampa menua asal Batang Ai ba Lubok Antu aja nyadi pematak temuai kia, tang asil produk ikan sungai mega udah dikelala selampur menua Sarawak.

Lebuh nemuai ngagai tekat Batang Ai, kitai deka meda mayuh sangkar ikan melepung ba tasik dia.

Tu siti ari projek nupi ikan sungai ari Opis Betanam Betupi dikena nyungkak penatai pemisi enggau ekonomi peranak dia.

Bemacham bansa ikan sungai ti bisi ditupi dalam sangkar melepung dia baka ikan mirah, jelawat, patin, lampam, tengadak enggau ke bukai.

PRODUK ASAL

Kasam kan tilapia mirah

Siku pedagang produk ikan salai enggau kasam, Victoria Mike anak Jubang madah, apai iya siku ari orang ti bulih projek nupi ikan sungai ba sangkar melepung ba Batang Ai dia.

Ku iya, apai iya berengkah bejalaika projek nya ba taun 2013 sereta nupi bemacham ikan sungai baka ikan mirah, jelawat, lampam enggau tengadak.

“Bepun ari tu meh aku mantu apai indai bedagangka produk ikan baka ikan salai enggau kasam kelimpah ikan idup.

“Tu nyengkaum salai enggau kasam ikan mirah, patin, jelawat enggau ke bukai ti endang pemakai asal bansa kitai.

“Keterubah aku ngepunka dagang tu suba, aku semina bejualka ikan salai ngagai kami serumah ditu empu.

“Udah nya baru aku berengkah bedajaka ikan salai enggau kasam ngagai genturung pendiau ba Lubok Antu ditu,” ku iya.

Dikena ngerembaika agi dagang diri, Victoria mega bejualka salai enggau kasam ba Saratok iya nya menua tunga sepiak indai iya.

Ukai naka nya aja, iya mega bisi nyendiaka pakej nemuai ngagai sangkar ikan ba Batang Ai ngagai mensia mayuh.

TIMBAL MANAH

PEMANSUT EKONOMI… Sangkar Ikan Sungai ba tekat Batang Ai enggi apai Victoria

Pemansang teknologi digital meri empas ti manah ngagai bala pedagang dikena ngelakuka produk dagang diri.

Baka bala pedagang bukai, iya mega bela bekenaka pelasar media rama baka Facebook enggau WhatsApp dikena ngelakuka produk ikan salai enggau kasam.

Berengkah ari tu meh produk dagang Victoria majak dikelala sereta nerima peminta ari mensia mayuh diselampur menua Sarawak.

“Keterubah suba, ikan salai enggau kasam tu semina dibeli bala penguna ba pelilih Lubok Antu, Engkilili enggau Simanggang.

“Pengudah aku mandangka produk tu ba media rama, peminta ari bala penguna majak nambah nyengkaum ari Kuching, Kota Samarahan, Sibu, Bintulu, Miri enggau endur bukai.

“Bala penguna ti tepantup ati enggau penyamai produk tu bela nampung berita tu ngagai bala bakih enggau kaban belayan sida sereta suah bebelika salai enggau kasam.

“Pia mega, raban ari TVS bisi datai ngerandau aku sereta mantu ngelakuka produk tu nengah sebengkah program televisyen sida,” ku tusui iya.

Tau bacha ba Ruai 8 pagila

Suara Sarawak