SELARI dengan pembangunan yang dialami Sarawak, Kerajaan Sarawak komited memastikan pelaksanaan naik taraf infrastruktur seperti jalan raya, jambatan dan sebagainya. Hal ini penting untuk memastikan rakyat dapat memanfaatkan kemudahan yang diusahakan demi keselesaan rakyat negeri ini.

Suara Sarawak