40 pengajar Penan dilatih IPG Batu Lintang nengah PCEP

KUCHING: Program Pelajar Komuniti Penan dipejalai Palan Pematih Pengajar (IPG) Batu Lintang kenyau ari taun 2010 mujur nempa 40 pengajar ari komuniti Penan.

Pengatur Program Pelajar Komuniti Penan 2010-2020, Dr Abang Ismail Abang Julhi madahka sida udah dianjung ngagai sekeda sekula semak palan pengentap komuniti Penan ba selampur menua.

Pia mega ku iya, 20 iku pengajar agi nganti dianjung ngagai sekula lalu iya andalka sida deka dianjung semak palan pengentap komuniti Penan baka bakih sida ke bukai.

Ngelansa pasal pekara tu, Abang Ismail madahka iya teulihka runding pengudah semina siku aja bansa Penan ari Long Lamai nyadi pengajar ba menua tu dalam 1985.

“Ari nya, aku teulihka runding deka bejalaika inisiatif mantu komuniti pengudah nadai siku ari sida nyadi pengajar.

Dr Abang Ismail Abang Julhi

“Aku berate naka kebuah komuniti nya nadai diberi peluang nyadi pengajar taja keran ngubah runding komuniti nya pasal pemesai guna pelajar?

“Kebuah pia laban pelajar aja ulih ngubah pengidup komuniti nya enggau nyingkang sebaka enggau komuniti bukai,” ku iya nerang ngagai Suara Sarawak.

Seriris enggau pekara nya, iya madahka Program Pelajar Komuniti Penan ditumbuh enggau program degree mega ditumbuh ngambi sida ulih nampung pelajar pengelama lima taun.

“Kitai nagit 100 iku pengajar ari komuniti Penan tang aku berasai chukup gaga laban kitai mujur nempa 120 iku pengajar sereta ngelui ari tagit,” ku Abang Ismail.

Pengelicha Kanan IPG Batu Lintang nya madahka, 60 iku nembiak ari 120 iku agi belajar ba kampus IPG Batu Lintang.

Abang Ismail madahka dua agi kampus IPG deka ngulu program tu iya nya IPG Kampus Sarawak Miri enggau IPG Kampus Tun Abdul Razak di Kota Samarahan.

Suara Sarawak