Alexander, Bujang Simanggang ti landik beranyam

Siku orang bujang asal ari Nanga Klassen, Undop, Simanggang Alexander Bara, 29 taun diatu benung gawa nyadi Pembantu Pengerai Mensia Mayuh ba Opis Pengerai Song ngembuan pengelandik beranyam baka nganyam sintung, seluk, ligit, uyut, baduk tauka tagun, bakul, jagan, tikai enggau lupong.

Tu sebengkah ari pengawa lama ke suah dikereja indu kitai Iban ke diau ba rumah panjai, nyadi pengelandik ke dikembuan Alexander chukup narit ati penulis nyerungkai baka ni iya tau tepejuh tauka teulihka siti pengelandik ke chukup jarang dikemeran raban nembiak lelaki lebih agi raban rebak baru.

Kebendar Alexander tu siku ari bakih penulis empu rambau agi belajar ba Sekula Sekondari (SMK) Engkilili suba. Nyadi perati mih randau tanya penulis enggau Alexander empu bekaul enggau penemu iya ba pengawa beranyam.

Nama berita nuan kaban? Aku meda ba laman Facebook nuan chukup mayuh asil anyam ke udah digaga nuan. Nyadi ulih kini nuan bekunsika ngagai mensia mayuh ni maya nuan bepun nemu beranyam?

Manah berita aku kaban. Au ulih, kebendar maya umur 12 taun aku sigi udah nemu beranyam. Terubah suba, semina belajar beranyam ngena keretas manila aja. Nyau kepuas ke nguji beranyam maya lepa, kelama-lama nyadi pengawa nya nyau nyadi ‘hobi’ munyiku jaku wai seberai (Melayu).

ALEXANDER BARA

Lebuh agi belajar ba Pom 3 suba, dia aku udah mupuk beranyam ungkup ke dijual ngagai orang bukai. Nitihka nama ke dipinta sida. Aku agi ingat, utai anyam keterubah digaga aku iya nya seluk (baka pendiau sintung tang mit dikena nyimpan benih maya nugal).

Pia nih, chukup manah nya kaban. Sapa kini orang ti ngajar nuan beranyam?

Nadai orang ngajar. Semua nya datai ari penemu aku kediri ari utai ke dipeda dia aku lalu nguji beranyam ari keretas manila. Pengudah kepuas nguji dia aku majak nemu ngaga buah anyam. Nanya orang tuai, kami semenua enggau kami sebilik baka ari aki enggau ini aku.

Au pia, sekumbang ke udah bejual asil anyam tu. Kati baka sambut mensia mayuh kaban. Nyampau kini orang ke udah meli asil keranjai jari nuan?

Puji Tuhan madi, sambut ari mensia mayuh chukup manah. Ukai ga jaku tinggi naka ke diatu orang ke udah meli asil keranjai jari aku ba pengawa beranyam enda ulih diitung enggau jari.

KEREBAN…Entara kereban patut disedia dikena nyendiaka barang ke dianyam.

Enti ba Sarawak aja, aku udah nerima peminta ari mensia mayuh iya ke datai ari selampur nengeri tu. Udah nya, sekumbang ke gawa ba Semporna, Sabah pengelama 7 taun pengawa beranyam tu sigi nyadika batang pengawa nyambil dikena aku nambahka penatai pemisi diri.

Di Sabah mega, sida ke sama gawa enggau aku nyengkaum bala kaban belayan sida di menua baka ari Kelantan, Pahang, Johor, Kuala Lumpur, Melaka, Kedah enggau Pulau Pinang bisi meli asil anyam aku. Sida di Sabah empu, enda ibuh sebut sigi mayuh.

Mujur amat nya kaban, ari pun nuan nemu beranyam nyentuk ke diatu. Sapa ti balat meransang nuan ngemeranka pengawa tu?

Nadai orang bukai, iya nya kami sebilik empu mih balat meransang aku. Kitai bela nemu pengawa tu suah dikemeran sida ke indu, nyadi sampai orang ke dengki kala nyebut aku pundan. Tang nya enda ngelemika semangat aku. Semampai berunding positif, iarka tisi jaku ke ulih ngelabuh. Diatu aku berasai temegah laban pengelandik ke baka tu nyau nyadi siti bonus mai aku terus maju nyingkang ke mua.

Au betul amat penemu nuan nya kaban. Nama kini kereban dikena nuan beranyam lalu berapa lama timpuh nuan nembuka siti-siti anyam?

NAMBAH PENATAI PEMISI…Produk anyam tu nerima peminta ke chukup manah ari mensia mayuh lebih agi enti iya dibantai ba media rama baka facebook, Instagram, Youtube enggau ke bukai.

Kereban dikena aku beranyam enda mayuh. Semina begunaka pisu, lunga, guntin, geraji enggau sulat.

Timpuh nembuka anyam tu bepanggai ngagai utai dianyam. Ambika chunto enti ngaga siti bakul, aku ulih nembuka nya sehari. Udah nya enti ngaga sintung, ulih tembu dalam tiga tauka empat hari laban ngaga mua sintung begunaka rutan nyadika bingkai. Nya pengawa ngeraut rutan tauka wi nya lama mimit.

Pia mega, enti nganyam tikai. Nembuka sebuan tikai kekadang sebulan lebih laban nganyam tikai ti pedis mimit ngaga buah tauka bungai ngambika manding agi dipeda penguna.

Ulih madah rega asil produk anyam nuan kaban enggau pelasar endur nuan ngelakuka dagang tu?

Rega iya kebendar enda tentu, aku ngeletak rega bepanggai ngagai ungkus perengka anyam. Naka tu aku bisi nyual bakul berega RM20 nyentuk ngagai RM40 siti nitihka pemesai. Sapa ti deka meli asil anyam tau telefon terus ngagai aku ba lumur 0145756618. Nya alai, barang sapa ti nguji minta digagaka barang kraf bepelasarka anyam anang sanggu betelefon ngagai aku.

 UDAH TEMBU…Sekeda produk ke udah tembu dianyam Alexander iya nya bakul, jagan, timpa, lanji enggau chapan.

Pelasar endur aku ngelakuka produk tu chukup mayuh. Diatu jeman teknologi digital peluang sedandang ungkup kitai ti deka bejualka sebarang produk chara online. Ambika chunto kitai ulih ngena pelasar media rama ke mayuh dipeda penguna baka Instagram, Facebook, Michat, WhatsApp enggau Youtube.

Meda pemanah asil anyam ti dibantai, pelaba aku tentu bisi orang minta ajar nuan beranyam kaban?

Iya amat bisi orang kala datai minta ajar aku beranyam. Aku nadai minta sebarang bayar. Sida semina diasuh aku mai kereban kediri empu. Taja pia, sinu ga meda sida tu enda nyengala ransing deka ngemeranka pengawa beranyam.

Aku berati sida semina gagit lebuh meda tauka ninga rita kitai teulihka untung ke mayuh asil ari pengawa beranyam. Tang lebuh sida empu udah ngereja baru sida nemu bakani pemar tauka pemedis nembuka sesebengkah anyam. Nyadi ditu mayuh amat dipeda aku sida ti ngereja pengawa mantul setengah jalai.

Sida puntan nitih semangat tekura. Munyiku jaku tuai, semadi tepantup ba bandur baru ngetu. Agi nadai orang ti tepantup ba bandir belajar beranyam ba aku naka tu.

Pengawa beranyam tu dipeda baka ke nyamai. Udah nguji baru nemu bakani pemar iya. Taja pia aku meransang mensia mayuh di luar din belajar beranyam mesti liat ati. Aku sedia mantu ngajar enti nyema kita bisi datai ngelawa. Penemu tu enda tau ditaruh, mesti diajar ngagai orang bukai awakka pengawa tu terus ngerembai. Ingat jaku tuai madi, ‘buah ubi laun dikali buruk di pun, buah empasa laum diempa lunggar taun’.

Sigi amat nya kaban. Tu mih siti ari pengawa lama ke tau dikumbai pesaka ke patut ditan kitai rebak baru. Nama jaku peransang ari nuan ngagai kitai Dayak kaban awakka pengawa tu terus idup?

Jaku peransang, aku ngarapka nembiak rebak baru anang sanggu belajar beranyam, enda ngira indu tauka lelaki awakka keresa pesaka kitai bansa enda punas ditelan jeman.

Taja kelia, utai dianyam tu tebal agi diambi kitai ari bulu babas baka kerupuk, bemban, sengang, buluh, danan, wi, sega, marau enggau pantu tang diatu kira ke muntang agi laban udah bisi perengka digaga ari plastik digaga ke anyam lalu kualiti pendiau iya pan lebih manah sereta teguh.

Aram kitai anak Iban bela besaup ngetan sereta belajarka siti ari identiti kitai bansa awakka iya meruan idup sampaika jemah ila. Terima kasih.

Suara Sarawak