Anang takut ngeripot pengawa salah

KUCHING: Penanggul bekaul ulah integriti di Sarawak majak ulih teputar, ku Menteri ba Opis Kepala Menteri (Integriti enggau Ombudsman) Datuk Talib Zulphilip.

Ku iya, ulah integriti tu diseridi sida nengah program baka Jelajah Integriti ari Telok Melano nyentukka Lawas ti ngaul mensia mayuh, pemesai perintah enggau ketuai renggat baruh.

“Lebuh sida sedarka pengawa nya bisi salah, sida diperansang ngaga ripot tauka berani madahka pengawa orang nya salah.

“Ambika chunto orang ti lenyau kerepai, orang ti nemu kerepai sereta meri pulai baru ngagai orang ti ngempu kerepai nya deka diberi tanda balas pemanah,” ku iya.

Talib bejaku munyi nya lebuh ditanya pemberita rambau bejadika Licha Negapka CeIO enggau Unit Integriti Negeri Sarawak di Palan Aum Borneo Kuching (BCCK) ditu, kemari.

Ku iya, nyema ulah ti baka tu ngerembai menua deka lebih likun.

“Lebuh sida sedarka ulah integriti tu enggau meda empas ti manah, semua sida deka ulih nerima.

“Ari nya, semua kitai patut bisi ulah integriti ke alai ulah tu mesti diseridi sereta disukung,” ku iya.

Dulu ari nya, dalam jaku iya madahka Sarawak nyadi nengeri pemadu mayuh nganjung pemesai nyadi CeIO.

“Kitai deka menua Sarawak ngembuan ulah integriti ti tinggi, enti integriti kitai tinggi pengawa salah baka jenayah, konflik, orang enda nitihka atur, sengaja ngereja pengawa salah enggau ke bukai ulih dikurangka.

“Ambika chunto lebuh ngaga tender tebuka, enti bos madah ngambi siku orang terus kitai mesti berani madah pengawa nya nadai tau.

“Pia mega lebuh kitai nerima pemeri, anang takut madahka pengawa nya salah ngagai bos tauka bakih ti sama enggau kitai gawa,” ku iya.

Ku iya, dalam ngereja pengawa tiga pekara pemadu beguna patut dikembuan siku pemesai iya nya akaun ti manah, audit ti manah enggau nitihka atur ti udah ditetepka.

Sama bisi datai Direktor Unit Integriti enggau Ombudsman Negeri Adana Jed enggau bala bukai.

Suara Sarawak