Trending

Aras meri sukung penuh ngagai PIMM

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
E-mel

KUCHING: Gerempung Armada Anak Seni Sarawak (Aras) ngarapka penumbuh Serakup Industri Muzik Malaysia (PIMM) deka beratika gaya industri muzik serata menua enda ngira muzik etnik tauka muzik kemaya hari.

Sapit Chairman Aras Dr Alim Impira madahka PIMM dikeandal enda semina meda pengerembai industri muzik ti bepalan ba Kuala Lumpur aja tang mungkur serata menua.

“Aras nerima manah penumbuh PIMM ti dikemendarka kabinet apin lama baka ti dipadahka Menteri Komunikasyen enggau Multimedia, Datuk Saifuddin Abdullah.

“Enti diseriris nengah chara holistik jaku ‘ sinergi semua raban’ PIMM mega patut ninga penemu anak seni muzik di Sabah enggau Sarawak,” ku iya dalam siti penerang media apin lama ke udah.

Tandu Alim, tu mungkur muzik etnik menua ti ukai agi dipeda muzik kampung tang udah berengkah dikerindu rayat pupu bansa di Malaysia.

“Penengkebang muzik bepenau ari Sarawak mega patut dichiri dalam PIMM ke alai pangku pengawa Kaunsil Direktor PIMM patut dipenggi ngagai pengari penengkebang muzik ari Sarawak.

“Kebuah pia, awakka takah kaul industri muzik etnik menua enggau industri muzik kemaya hari diatur manah sereta nyemetak ngujungka enda semina meri fokus ngagai sebuah raban (kelompok) aja,” ku iya.

Terang iya, atur ngagihka insentif enggau belanja ungkup tuju pengerembai industri mega patut mungkur raban penengkebang seni di Sabah enggau Sarawak ngambika sama adil.

“Aras nyukung penuh tuai ti megai PIMM ila siku ti endang bepenau dalam industri muzik enggau ngembuan peneleba.

“Orang tu patut endang pemain industri ti lurus sereta ukai semina rinduka muzik kemaya hari aja tang rinduka muzik etnik di serata menua,” ku iya.

Suka artikel:

e-Akhbar Suara Sarawak

Berita Berkaitan

E-Paper

26 November 2023

Berita Terbaru