ARTIKEL

Asai bemimpi begelar siku artis

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram

SAPA nyangka minat belagu ari mit mujur nempa Kathy Jelema nyadi siku penanyi Iban tebilang ba industri muzik Dayak.

Penanyi ti ngempu nama panggau Kath Jelema nya madah, nyentuk sehari tu, iya agi enda pechaya ke diri udah begelar siku artis.

“Asai ke bemimpi lebuh begelar siku artis Dayak taja pen aku chukup minat ba pengawa belagu ari mit tang ukai reti nya aku nyimpan juluk deka ngerikod enggau ngeluarka lagu diri.

“Perambu deka nyadi siku artis Dayak tu sigi nadai mansa ba runding aku lalu enda lebih ari nya.

“Nyangka udah selatan ditagaka Tuhan, diatu aku mujur begelar siku artis Dayak sereta bisi lagu kediri empu,” ku tusui iya.

Ungkup penerang, penanyi bajik nya diatu mujur ngeluarka lima lagu diri baka lagu Lenyau, Ngibun Tunu, Enti Aku Ulih Ajih lalu pemadu baru iya nya lagu Tuwis Pak Maon.

Ukai naka nya aja, Kath mega bisi ngeluarka lagu bepadu nyawa enggau penanyi bepenau, Avelyn Yen ti pejuluk Sampi Hari Gawai.

ARAM BETUWIS
Ngenang senentang lagu Tuwis Pak Maon, lagu nya mujur dikeluarka ba baruh pelasar YouTube Twin Tone Production (TTP) kena 2 Oktober tu tadi.

Urung seminggu lebih udah dikeluarka ba YouTube, lagu nya mujur dipeda lebih 13,000 kali sereta dikerinduka lebih 400 orang.

Lebuh dirandau senentang lagu nya, Kath madah, cherita dalam lagu nya nadai besangkut-paut enggau pengidup iya.

Ku iya, nya semina lagu aja lalu jalai cherita dalam lagu nya pen nadai mangka pengidup iya.

“Lagu tu berentak tuwis. Nya alai, aku meransang bala peminat enggau mensia mayuh mendingka lagu tuwis tu sereta beperindang.

“Anang lembau, anang mega tusah ati. Aram kitai beperindang ngelantang ati betuwis enggau pangan diri ngena lagu tu,” ku Kath.

Nengah lagu nya, Kath bepesan ngagai mensia mayuh kelebih agi rebak biak ngambi seruran bejimat lebuh besulu.

SINGKANG PEJALAI MERINDANG
Pejalai Kath ba dunya pemerindang industri muzik Dayak berengkah ari taun 2021 dirandang penanyi bepenau Avelyn Yen enggau Ijal Zainal.

Sebedau nyingkangka kaki diri ba dunya pemerindang, Kath suah nyempulang bakih iya Avelyn Yen enggau Ijal Zainal merindang bala peminat ba bemacham palan pemerindang.

Pemuas nyempulang seduai merindang sereta diumbaka minat ba pengawa belagu, dia deh iya tebuka ati deka ngerikod enggau ngeluarka lagu diri.

“Maya nya suba, aku suah nyempulang seduai merindang bala peminat kin kia ba mayuh palan pemerindang.

“Nyau kelama udah nya, aku pen nyau berengkah tebuka ati deka nunda singkang seduai laban aku sigi minat amat ba pengawa belagu.

“Juluk nya pen dikunsi aku enggau seduai. Seduai meh orang ti ransing nyukung, ngembing enggau ngajar aku.

“Lagu keterubah disadaka aku iya nya Sampi Hari Gawai ti bepadu nyawa enggau Avelyn Yen sebedau aku ngeluarka lagu single diri,” ku tusui iya.

MINAT BELAGU DIPARIT APAI
Kath madah, minat iya ba pengawa belagu nya endang diparit apai dikesayau iya empu.

Taja pen apai ukai siku penanyi, ku iya, tang apai chukup minat sereta landik amat belagu.

“Apai ngembuan sada nyawa ti chukup lunak didinga lebuh nyadaka lagu lalu ketegal minat ti besai ba pengawa belagu, dia deh apai numbuhka raban band kediri empu.

“Sida suah dikangau merindang ba mayuh pengerami tauka program ti diatur ba rumah panjai enggau ngelingi nya.

“Nya alai, pengerindu aku belagu tu diparit apai aku empu laban iya suah ngajar aku belagu maya aku agi mit,” terang anak lumur dua ari tiga menyadi nya.

NITI ANDAU PENGUJI
Sekumbang mekuh pengawa merindang, indai tunggal nya napi bemacham penguji nyentuk nadai tentu awak dikena belatih.

Taja pen gawa nyadi siku juruteknik tang iya bela bejalaika dagang diri ti diberi nama Kath’s Nailbajiks ti nyendia servis manicure enggau pedicure, servis nyuwa enggau nyual ngepan Iban sereta nyadi ejen Cuckoo.

Ketegal kiruh bejalaika pengawa enggau dagang diri, nya kebuah iya nadai tentu bisi awak dikena belatih belagu sereta magi awak diri enggau ruang bilik sereta bala bakih.

Nambahka nya, iya madahka diri mekuh pengawa merindang nya ukai ketegal deka tebilang tang nya dikena iya ngiga penatai pemisi tambah dikena melanja anak dikesayau iya.

Ngelansa senentang industri muzik Dayak, ku iya, diatu industri muzik kitai majak maju seraris enggau pemansang menua sereta pengerembai teknologi kemaya hari tu.

Ngena peluang berega tu, Kath beterima kasih ngagai semua orang ti enda ngetu nyukung pejalai iya ba pengawa merindang kelebih agi bala peminat dikesayau, sida sebilik, bala bakih enggau kaban belayan.

DIPARIT APAI… Minat Kath ba pengawa belagu nunda singkang apai.
BAJIK… Ukai semina landik belagu, Kath mega ngembuan gamal ti chukup bajik sereta kemerah.

LAIN-LAIN BERITA

Sarawak ngulit dua hari

KUCHING: Perintah Sarawak ngemendarka timpuh ngulit selampur nengeri pengelama dua hari, belabuh sehari tu enggau pagila. Nambah ke nya, tambai mega digitang tengan tiang aja

TYT berami enggau YAST Group

KUCHING: Tuai Pemegai Menua (TYT) Sarawak, Tun Wan Junaidi Tuanku Jaafar enggau bini iya, Toh Puan Fauziah Mohd Sanusi udah ngulu Pengerami Makai Lemai Taun

Mutang aruh iya dichiri mangku pengawa

LIMBANG: Pengawa nyiri ex-Kaban Parlimen Bukit Mas, Datuk Mutang Tagal nyadi Yang Dipertua Dewan Negara ke-20 endang meri besai pengandal. Sapit Premier Sarawak, Datuk Amar

BERITA TERBARU

Wawasan Tun Taib menjurus kepada pemodenan Sarawak

KUCHING: Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud mempunyai karakter sebagai pemimpin berwawasan dan seorang yang berfikiran strategik berjaya membawa perubahan, sekali gus

Tun Taib bawa pembangunan berterusan

KUCHING: Hubungan rapat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak yang terjalin rapat sejak pentadbiran bekas Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud membawa

Legasi ditinggalkan Tun Taib tidak ternilai 

KUALA LUMPUR: Legasi yang ditinggalkan oleh Allahyarham Tun Abdul Taib Mahmud sebagai Bapa Pemodenan Sarawak tidak ternilai dan akan sentiasa hidup di dalam hati semua.