Atur di sekula tentu berubah lepas PKP

SIBU: Mayuh ubah enggau pekara baru deka dipejalai sereta dikemerat enti sekula udah berengkah dibuka baru pengudah Atur Tagang Pejalai (PKP) diketu.

Presiden Gerempung Pengajar Sarawak (STU) Macky Joseph madah, sida masa penemu Direktor Besai Opis Pelajar Dr Habibah Abdul Rahim ti deka nentuka semua nembiak bepengerai sereta likun sebedau berengkah besekula ila.

“Ubah enggau pekara baru ti deka dipeda lalu diteritka nyengkaum pengelikun lebih 460,000 pengajar ba menua tu mega mesti dikemeratka.

“Tu mega nyengkaum nyaga takah enggau pangan diri di sekula baka dalam kelas. Tu pekara baru deka digaga udah sekula dibuka,” pia ku iya nengah penerang media, kemari.

Nambahka jaku iya, Macky madah, semua nya mesti terit dipejalaika lalu atur ari Opis Pelajar deka nyadi malin ngagai ubah baru nya.

“Sebedau tu mega, Menteri Opis Pelajar madahka jaku gerah deka dibantai dua minggu sebedau sekula dibuka alai dalam timpuh nya sida ke bekaul ulih ngadu nama ke patut di sekula.

“Ba apai indai, sida bela megai tanggungpengawa nentuka anak sida gerai sebedau nurun ke sekula,” ku iya madah baru.

Kelimpah ari nya, Macky mega madahka STU besepenemu enggau pengawa deka muka sekula enggau chara berenggat.

“Nyema kelas ke ngambi peresa dulu agi diasuh besekula, bala nembiak bukai dilalalu ngambi neruska chara belajar di rumah baka ngelama tu,” pia ku iya.

Dr Habibah sebedau tu madahka naka ke diatu urung 5.4 juta nembiak enggau nyauka 460,000 pengajar sereta lebih 10,300 buah sekula di serata Malaysia.

Opis Menteri Pelajar mega udah netapka ‘Garis Panduan Pengurusan Sekolah pasca PKP’ deka dikena nyadika pelasar sida ti bekaul nangkan ke tu ila.

MACKY JOSEPH

Suara Sarawak