Atur khas ungkup orang gawa ke tasik

KUCHING: Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Nengeri (JPBN) netapka siti atur ungkup orang gawa ke tasik tama ngagai Sarawak bepun 1 September (tadi).

Ba penerang media, JPBN madahka atur nya dipejalai ngagai rayat ari Semenanjung Malaysia, Sabah, Labuan nyengkaum rayat menua luar.

Ku JPBN, ungkup pejalai tama ke Sarawak ti deka nurun ke pelantar minyak (sign on), sida mesti dikuarantin ba palan kuarantin sepengelama 14 hari.

Peresa rT-PCR deka diambi ba hari kedua enggau hari kesepuluh dalam timpuh kuarantin.

Enti sema pemutus peresa nya negatif, pengereja nya deka dikemendar nurun gawa ke pelantar minyak.

Nambahka nya, ungkus kuarantin enggau rT-PCR tu mesti dipelanja pengaji.

Pia mega lebuh pulai (sign off) gawa, sida deka dipasukka ngagai palan kuarantin sereta diambi peresa rT-PCR ba hari ti kedua.

Enti sema pemutus negatif, sida deka dikemendar pulai lalu nampung hari kuarantin ba rumah.

Ba atur tu, ungkus kuarantin bagi rayat Sarawak deka ditanggung Perintah Sarawak seraya peranak luar deka mayar kediri empu lalu diasuh kuarantin baka selama.

Taja pia, enti pengereja menua luar nya tama ari dalam Malaysia, iya deka dikuarantin dulu seraya nganti pemutus rT-PCR lalu ungkus kuarantin enggau peresa rT-PCR pengereja rayat menua luar tu deka dibayar sida empu.

Suara Sarawak